Nie ma osoby i nie ma gałęzi gospodarki, która nie poczuła wpływu pandemii koronawirusa na rynek pracy. Wielu przedsiębiorców potrzebuje silnego wsparcia płynnościowego i zmuszonych było do reorganizacji swojej pracy, a być może nawet optymalizacji w firmie. Zmiany są również silnie odczuwalne przez pracowników. Kto w pandemii jest w najtrudniejszej sytuacji? Ostatnie dane Eurostatu pokazują, że poważne problemy na rynku pracy mają młodzi ludzie. Według specjalistów to efekt zamknięcia branż w których młodzież - w tym studenci - mogli dorabiać w czasie studiów.

Według danych Eurostatu dla Polski, w naszym kraju w ciągu pół roku w najmłodszej grupie wiekowej wskaźnik zatrudnienia obniżył się o 3,6 p.p. W czwartym kwartale 2019 r. pracowało 32,1 proc. osób w wieku w wieku 15-24 lat, podczas gdy w drugim kwartale 2020 r. wskaźnik zatrudnienia wynosił 28,5 proc. W grupie wiekowej 25-54 lata zatrudnienie spadło z 83 proc. do 82,6 proc., czyli o 0,4 p.p. Natomiast w najstarszej grupie wiekowej (55-64 lata) w ciągu 6 miesięcy tego roku zatrudnienie wzrosło o 0,8 p.p. Pod koniec ubiegłego roku w Polsce pracowało 49,8 proc. osób w wieku 55-64 lat, podczas gdy w drugim kwartale 50,6 proc. Z czego wynika, że pracę podejmuje mniejsza ilość młodych ludzi? Eksperci nie mają wątpliwości, że jest to efekt pandemii koronawirusa i faktu zamknięcia wielu branż w któych młodzi ludzie szukali dla siebie zatrudnienia.

- Rzeczywiście, jedną z grup, którą najbardziej dotknęła sytuacja pandemiczna i decyzje władz ograniczające działalność wybranych branż, są młodzi pracownicy. Kiedy uświadomimy sobie, że w Polsce prawie jedna trzecia aktywnych zawodowo osób do 24 roku życia pracuje w sektorach dotkniętych „lockdownem”, a do ich grona dołączają absolwenci dopiero wchodzący na rynek, jasne stanie się, jak trudne jest dziś ich położenie. Dotychczas młodzi ludzie, bez dużego doświadczenia zawodowego i często bez kompetencji wymaganych przez pracodawców, znajdowali zatrudnienie dorywcze w gastronomii, hotelarstwie, turystyce, rozrywce, branży eventowej, czy fitness. Tymczasem dziś te branże praktycznie nie funkcjonują i ograniczają koszty zwalniając pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie. O zatrudnieniu nie wspomnę – mówi Katarzyna Opiekulska z Firmy LSJ HR Group. - Moja rada dla młodych osób, chcących podjąć pracę? Po pierwsze, rozejrzyjcie się za programami stażowymi w branżach, które docelowo interesują Was w kontekście kariery zawodowej. Po drugie, poszukajcie ofert, które są w stanie choć na jakiś czas zaspokoić wasze potrzeby finansowe. Mam na myśli pracę na produkcji, w centrach dystrybucyjnych. Może się okazać, że jest to idealne miejsce pracy nawet na kilka lat. Dodam, że we współpracujących z nami centrach dystrybucyjnych wytyczona jest bardzo jasna ścieżka kariery. Inwestuje się też w podnoszenie kompetencji pracowników poprzez szkolenia – dodaje Katarzyna Opiekulska – Sozańska z Firmy LSJ HR Group.

- Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy jest bardzo trudna. Wynika ona przede wszystkim z faktu, że wiele branż w których "dorabiali" do swojego domowego budżetu teraz jest wyłączonych. Perspektywy rozwoju w gastronomii, hotelarstwie czy handlu są teraz na bardzo niskim poziomie. Zawsze martwiliśmy się czy wychowamy pokolenie na tyle ambitne, by było ono w stanie realizować wyższe cele. Cóż, teraz mamy młodych ludzi, którzy chcą pracować, a często jest im to uniemożliwiane – mówi Katarzyna Michalska, Doradca Gospodarczy. - Poważnym problemem jest także sytuacja młodych przedsiębiorców. Trudno mi sobie wyobrazić, by młodzi ludzie zakładali obecnie firmy i planowali progresywny rozwój swoich inicjatyw np. start-upowych. Czas pandemii powstrzymuje wiele osób przed założeniem działalności gospodarczej i zaryzykowałabym stwierdzenie, że najbardziej pokrzywdzeni w tym zakresie są właśnie młodzi ludzie – mówi Katarzyna Michalska.

Wskaźnik zatrudnienia młodych spadł we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Niemiec. Największe spadki odnotowano w Słowenii, Irlandii, Hiszpanii, Finlandii, Portugalii, Szwecji i Estonii (więcej niż -4 p.p. dla wszystkich siedmiu państw), a najniższe w Chorwacji, Grecji i we Włoszech (-1,3 p.p. dla wszystkich trzech krajów).