baner20lecie11102017

 

 

 


NaviRail 2017 jest organizowana w celu zbudowania platformy wymiany poglądów przedstawicieli środowisk biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową oraz portami morskimi i centrami logistycznymi. Organizatorem wydarzenia jest Kurier Kolejowy, a partnerami m.in. CSL Internationale Spedition oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Wydarzenie odbędzie się na Łasztowni już 18 i 19 sierpnia. Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele rządu, samorządowcy, naukowcy, przedsiębiorcy oraz najdoskonalsi przedstawiciele branży TSL z całej Polski. To wydarzenie na którym warto być!

W dniu 10 października br. w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej odbyło się Śniadanie Biznesowe zorganizowane dla członków Izby, mające na celu przybliżenie planowanych zmian w systemie emerytalnym i związanych z tym wprowadzeniem nowych obowiązków dla pracodawców w postaci Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

24 października br. (wtorek) o godz. 13.00 zapraszamy przedstawicieli kierownictwa firm, członków Izby, na pierwsze spotkanie inaugurujące aktywność Klastra Praktyka Zarządzania Procesowego. Gospodarzami spotkania będą: pani Beata Pluta i pan Jerzy Fiuk. Prowadzący, w naszej Izbie, Klub Lean Management, wystąpili z inicjatywą aktywowania Klastra Praktyki Zarządzania Procesowego, a  Rada Izby, jednomyślnie zaaprobowała tę inicjatywę. Założony w maju 2016 roku Klub, regularnie, na comiesięcznych spotkaniach, gromadzi miłośników szczupłego zarządzania.  

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.