Cleantech International działa w obszarach eco-mobilności, eco-budownictwa, odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami. W ramach projektu powstały tzw. Punkty Konsultacyjne, swego rodzaju ciała pośredniczące wspierające współpracę firm z sektora z Niemiec, Szwecji, Polski i Litwy.

W spotkaniu biorą udział przedstawiciele Niemiec i Litwy a także przedsiębiorcy z naszego regionu. Więcej informacji o inicjatywie: http://www.baltic-clean-technology.com/

ceopunkt27042018

konsultacjelean27042018

pfp27042018a