11 września br. w siedzibie Izby odbyło się drugie spotkanie firm przemysłowych dotyczące wpływu na proces kształcenia inżynierów wobec potrzeb regionalnych firm. W spotkaniu udział wziął Dziekan Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki prof. nadzw. dr hab. inż. Pan Mirosław Pajor.


Głównym tematem był wątek kształcenia studentów dla potrzeb przemysłu w oparciu o:
- zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia w ramach istniejących programów studiów
- studia dualne - stworzeni nowych programów studiów na potrzeby przemysłu
- zaangażowanie przedsiębiorców w aktywność poza programową studentów
- zaangażowanie przedsiębiorców w kształcenie kadry doktorskiej na potrzeby działów B&R firm

Kolejne spotkanie dla przedsiębiorców odbędzie się 27 października br. na którym przedstawione zostaną efekty pracy grupy roboczej.

ceopunkt27042018

konsultacjelean27042018

pfp27042018a