Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /templates/frontend/runless.php on line 38

Warning: file_get_contents(http://izba.info//media/system/css/system.css): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /templates/frontend/runless.php on line 38
Duże zmiany w wysokości maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych - Północna Izba Gopodarcza

W ubiegłym miesiącu ukazało się zmienione obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800). Wynika z niego, że od stycznia 2018 roku niemal o 2% (średnio) wzrosną maksymalne wysokości stawek podatków i opłat lokalnych. Zgodnie z obwieszczeniem zmianie uległy górne granice maksymalnych stawek, niemniej ostateczna decyzja co do wysokości podatku od nieruchomości i opłat lokalnych zależy od podjętych przez organ gminy uchwał określających wysokość stawek.

Znaczącą zmianą jest wzrost o 0,44 groszy za 1m2 powierzchni lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (maksymalna stawka wynosić będzie 23,10 złotych). Jeszcze bardziej zauważalną zmianą są te dotyczące stawek opłaty dotknie  środków transportowych. W przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, stawka podatku wzrośnie o 15,29 zł (wynosić będzie 819,59 złotych). Znaczący wzrost odnotowuje się przy środkach transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ponieważ od stycznia 2018 r. maksymalna stawka opłaty od środka transportowego dla tego typu pojazdów wynosić będzie 3.130,90 złotych (wzrost o 58,38 złotych).

W granicach przyjętych przez radę gminy, organ wydający decyzję wymiarową będzie mógł określić ostatecznie wysokość podatku lub opłaty lokalnej. Taka zmiana w budżetach przedsiębiorców płacących daniny na tej podstawie jest znaczną zmianą, która to nie tylko powinna zostać uwzględniona w przyszłorocznych planach finansowych ale przede wszystkim może spowodować wzrost cen oferowanych przez tych przedsiębiorców towarów i usług.

DANA2 1100x25019415