fbpx

Symbol zastępczy tekstu 1

Północna Izba Gospodarcza realizuje międzynarodowy projekt „Cleantech International”, który współfinansowany jest z programu Interreq Południowy Bałtyk. Głównym celem projektu jest rozwój transgranicznych usług w sektorze zielonej energii co umożliwi zacieśnienie współpracy międzynarodowej firm sektora w obszarze Regionu Południowego Bałtyku.

Uwzględniając potrzeby i poziom rozwoju w ramach branży, skupiono się na czterech głównych filarach: ekologiczna gospodarka odpadami i odpadami wodnymi, czyste budownictwo, zielona mobilność, odnawialne źródła energii.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na opracowanie eksperckich artykułów z zakresu branży zielonych technologii w Polsce. Oczekujemy jednego opracowania w miesiącu, chcielibyśmy aby poruszało ono najistotniejsze tematy, nowinki, które byłyby pożyteczną informacją o rynku polskim dla interesariuszy zarówno z kraju jak i zagranicy.

Od wykonawcy oczekujemy przygotowania 10 opracowań we wskazanych tematach, w ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy. Opracowania należy wykonać w języku angielskim do 25 dnia każdego miesiąca.

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

1. Zamawiający:

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 86
70-482 Szczecin

2. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie dotyczy opracowania artykułów eksperckich z branży zielonych technologii w Polsce. Artykuł powinien zawierać 1000 – 1500 znaków ze spacjami.Wykonawca dostarczy gotowy materiał do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnie z ustalonym terminem między Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Oferta powinna zawierać:

•Wycenę wykonania zadania,
•Życiorys wykonawcy wraz ze wskazaniem odpowiedniego doświadczenia;
•Przykładowe opracowanie dot. branży Cleantech,

4. Termin składania ofert:

Oferty cenowe zawierające informacje opisane w punkcie trzecim należy składać w formie elektronicznej lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie określonym poniżej.
Terminy wykonania zlecenia będą określone po wyborze Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował głównym kryterium którym jest cena Cena stanowić będzie 80% wagi. Czas wykonania zlecenia stanowić będzie 20% wagi.
Ŝ
Termin dostarczenia ofert: do 15.06.2018 r. do godz. 12:00
Oferty proszę nadsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Zamawiającego przy Al. Wojska Polskiego 86,
70-482 w Szczecinie

Konferencja banner 1100x250