fbpx

Symbol zastępczy tekstu 1

Przedsiębiorco, Ty też możesz szkolić z dofinansowaniem unijnym!
Od kilku dni na portalu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie informujemy Państwa jak można korzystać z preferencyjnych szkoleń z wysokim dofinansowaniem . Lista oferowanych usług dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych. O dofinansowanie na szkolenie w wysokości 50, 80 lub 80% mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z naszego regionu. Co ciekawe, projekt jest korzystny nie tylko dla uczestników szkoleń, ale i dla firm oferujących szkolenia.

W Północnej Izbie Gospodarczej zrzeszonych jest ponad 1600 firm z całego województwa zachodniopomorskiego. Wiele z nich chętnie korzysta z rozmaitych szkoleń, a wiele z nich profesjonalnie zajmuje się właśnie szkoleniem innych. Dla tych drugich projekt realizowany m.in. przez Polską Fundację Przedsiębiorczości to szansa na zdobycie nowych klientów i zaprezentowanie się szerokiemu audytorium odbiorców. – Żeby zapisać się do Bazy Usług Rozwojowych nie trzeba robić nic nadzwyczajnego, bo wpisać się może każda firma prowadząca szkolenia lub usługi doradcze, ale żeby uzyskać dofinansowanie niezbędne jest spełnienie kryterium jakościowego w zakresie oferowanych usług, np. posiadanie certyfikatu jakości ISO. Firma szkoleniowa, np. szkoły językowa, szkoły wyższe, może działać także na podstawie ustawy o oświacie. To forma akredytacji, która jest przyznawana przez Kuratorium Oświaty, która umożliwia uzyskanie akredytacji BUR – mówi Maria Czerniecka, Zastępca Kierownika Projektu.
Działalność Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – operatora usług rozwojowych – ma również na celu propagowanie informacji o systemie dofinansowanych usług oraz Bazie BUR wśród wykonawców takich usług.: - Informujemy i podpowiadamy, bo dla podmiotów szkolących obecność w Bazie jest kolejną ścieżką dotarcia do klienta, a w konsekwencji zwiększenia przychodów i rozwoju firmy. Jeżeli firma szkoleniowa, doradcza, konsultingowa chce pozyskać nowego klienta może zarówno oferować swoje usługi na bezpłatnej, ogólnopolskiej i największej platformie usług szkoleniowych BUR, jak również może skorzystać z możliwości dofinansowania swoich usług w ramach dotacji unijnych. Ponieważ do dyspozycji firm w województwie zachodniopomorskim jest blisko 100 mln zł dotacji na usługi rozwojowe, to również w naszym regionalnym interesie jest żeby jak najwięcej pieniędzy zostawało u nas w regionie i żeby przedsiębiorcy nie musieli wyjeżdżać do innego miasta, jeżeli są tutaj na miejscu firmy oferujące dofinansowane usługi – dodaje Jacek Madej, Główny Menadżer ds. Projektów Innowacyjnych PFP.
Coraz więcej firm chce szkolić, obecnie w całej Polsce to ponad 22 tysiące podmiotów, w Szczecinie to ponad 100 firm, wiele jest także z Koszalina i Świnoujścia. Na liście Bazy Usług Rozwojowych znajdziecie także firmy zrzeszone w Północnej Izbie Gospodarczej. Można się więc szkolić u osób, które znane są z izbowych spotkań i prelekcji. Obie strony – szkolący i szkoleni powinni więc skorzystać z okazji jaką daje dofinansowanie Usług Rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem jest „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja banner 1100x250