fbpx

Symbol zastępczy tekstu 1

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej w ramach projektu realizowanego przez naszą instytucję wzięli udział w wizycie studyjnej w Danii. Celem wizyty było zaprezentowanie polskim przedsiębiorcom możliwości rozwoju energetyki. Wyjazd dedykowany był przedstawicielom firm zrzeszonych w Izbie, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki elektromobilności. Wyjazd był wydarzeniem bardzo cennym merytorycznie, a wnioski zaczerpnięte z wizyty studyjnej w kontekście elektro mobilności zostaną wykorzystane – o czym już wkrótce przeczytacie Państwo na stronach internetowych Północnej Izby Gospodarczej.

Wizyta została zorganizowana śladami nowoczesnych rozwiązań z zakresu elektromobilności, które miejmy nadzieję już wkrótce będą szeroko wdrażane przez firmy na Pomorzu Zachodnim. Pierwszym miejscem w programie wizyty była Wyspa Samsø, pierwsza wyspa samowystarczalna energetycznie, będąca przykładem duńskich rozwiązań z zakresu OZE i ważnym punktem odniesienia w kontekście wdrażania innowacyjnych rozwiązań na terenie samej Danii. Następnie zorganizowano  spotkanie z przedstawicielami firmy NUVVE, która wspólnie z Nissanem jest jednym z producentów nowatorskiego systemu Vehicle-To-Grid (V2G) dwukierunkowej wymiany energii między pojazdami.

W programie znalazł się także Copenhagen Electric, który jest centralnym punktem kontaktowym dla e-mobilności w Regionie Kopenhagi.

      Przedsiębiorcy uczestniczący w wizycie, o jej efektach wypowiadają się bardzo pozytywnie.  Ich zdaniem realizacja wniosków wypracowanych podczas wyjazdu do Danii jest możliwa nie tylko w Szczecinie także, w całym regionie: - Pierwsze co zwróciło nasza uwagę, to podejście społeczeństwa do kwestii elektromobilności i ochrony środowiska. Mieszkańcy wyspy Samso kilkanaście lat temu opowiedzieli się za zmianami dotyczącymi sposobu wytwarzania energii, obierając kierunek w stronę ekologicznych rozwiązań, w trosce o środowisko naturalne W rezultacie po długich i żmudnych konsultacjach społecznych zdecydowano o budowie 8 wiatraków na morzu i tyle samo na lądzie. Dzisiaj wyspa jest samowystarczalna energetycznie. Jej mieszkańcy korzystają z wyprodukowanej przez siebie energii, dodatkowo sprzedają ją na zewnątrz. Podejście Duńczyków jest godne uznania, bowiem wszystko czego tam dokonali jest efektem ciężkiej pracy oraz chęci do życia w zgodzie ze środowiskiem - mówi Maciej Kocel z Banku Ochrony Środowiska. – Tematyka wyjazdu była bardzo bliska misji i codziennej działalności Banku Ochrony Środowiska, który szeroko wspiera działania proekologiczne, m. in.  elektromobilność, rozwój sieci punktów do ładowania samochodów elektrycznych. W najbliższych latach zgodnie z planami rządowymi ma powstać kilka tysięcy takich stacji w całym kraju. W regionie zachodniopomorskim, również zwiększono dynamikę inwestycji, szczególnie w nowopowstałych obiektach, np. Hotelu Radisson Blue w Świnoujściu, który wybudowany został przez grupę Zdrojowa Hotels. W garażowym parkingu hotelu dostępne są bezpłatne stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych gości hotelowych (EV) – dodaje Maciej Kocel z Banku Ochrony Środowiska.

    Elektryczne auta, panele fotowoltaiczne, funkcjonowanie w zgodzie z naturą i wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska – zachodniopomorskie firmy chcą się rozwijać, a ich świadomość ekologiczna jest z roku na rok coraz większa. Dotychczas najsłabszym elementem z dziedziny ekomobilności  była wiedza na temat zastąpienia  spalinowych pojazdów, urządzeniami ekologicznymi. Podczas wizyty studyjnej tematy te były poruszane wielokrotnie jako czynniki, które już w niedalekiej przyszłości będą poważnie rozpatrywane przez przedsiębiorstwa. Stworzenie klastra elektromobilności, to inicjatywa, która spotkała się z pozytywnym przyjęciem przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej. Trwają już pierwsze rozmowy: - Cieszymy się, że cel został osiągnięty, ponieważ założeniami wizyty studyjnej było zainicjowanie współpracy między partnerami projektu i , edukacja i wymiana doświadczeń. W przyszłości zaprocentuje to ciekawymi rozwiązaniami i międzynarodową współpracą. Realizacja tzw. „ miękkich projektów”  jest wstępem do tworzenia dużych inwestycji – mówi Jacek Wójcik, koordynator wyjazdu z ramienia Północnej Izby Gospodarczej.

       Czy Województwo Zachodniopomorskie może stać się regionem, który będzie wzorem dla innych  jak rozwijać elektromobilność? Przed nami długa droga, ale jak twierdzi Maciej Kocel z Banku Ochrony Środowiska, każdy region w Polsce może być wyspą Samso z Danii. Potrzeba tylko chęci i odwagi we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań: - W Polsce nie ma jeszcze wielkiej dyskusji na ten temat. Dlaczego więc nie wyjść z inicjatywą? Pojawiają się głosy, że Szczecin w niektórych obszarach rozwoju gospodarczego jest relatywnie opóźniony. Jako przedsiębiorcy, powinniśmy zachęcać instytucje finansowe do działania, kreowania, wyznaczania nowych trendów.– mówi przedstawiciel BOŚ.

   Już wkrótce na stronie internetowej Północnej Izby Gospodarczej opinie kolejnych przedsiębiorców na temat wizyty studyjnej. Będziemy Państwa także na bieżąco informować o działaniu zmierzającym do powołania nowego klastra. Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do współpracy!

Konferencja banner 1100x250