fbpx

SZYMON HOŁOWNIA baner

 

7MKM baner 1150x250px pg1 20180701

 

18 grudnia 2018 roku w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie klastra HoReCa. Wszystkim obecnym na spotkaniu dziękujemy za przybycie, kolejne spotkanie już w styczniu. 

Notatka z organizacyjnego spotkania Klastra HoReCa

 1. Wiceprezesa Północnej Izby Gospodarczej Maciej Borowy, przedstawił działania Izby i informację jak Północna Izba Gospodarcza może pomóc w obszarze działań Klastra Hotelowego. Dużą rolę w tworzeniu niezależnego klastra będzie miała koopetycja przedsiębiorców należących do klastra, oraz ich budowanie wspólnych potrzeb do działania.
 1. Pan Marek Polakiewicz, który przejął głos zauważył że w naszym regionie nie istnieje współpraca między hotelami, która jest niezbędna do synergicznych działań pomiędzy przedsiębiorstwami w branży. Dodatkowo zauważył że województwo zachodniopomorskie ma największą liczbę hoteli w Polsce. Podsumowując zaznaczył że klaster jest niezbędny i podkreślił jego znaczenie do polepszenia funkcjonowania kooperacyjnych działań.
 1. Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Pan Damian Greś zaznaczył że brak oddzielnej jednostki w Urzędzie Miasta Szczecin zajmującej się planowaniem strategicznych działań jest utrudnieniem w działaniach dla obecnych przedsiębiorców, ale również szansą. Silny Klaster HoReCa miał by realne znaczenie na arenie przedsiębiorców Szczecińskich.
 1. Przedstawiciele Szczecińskich hoteli, oraz uczelni wyższych nakreślili problemy z jakimi się spotykają na co dzień. Jednym z punktów rozmowy była współpraca, która umożliwiłaby organizacje wspólnych kalendarzy dla hotelarzy. Taka forma wspólnego określania terminarzy, pomogłaby każdemu przedsiębiorcy z grupy w „gorących okresach” ich działalności.
  Uwagę również zwrócono w stronę braku promocji Szczecina, a dokładniej niejasno określonego produktu turystycznego miasta.
  Wspomniano również o potrzebie angażu przedsiębiorstw hotelowych w proces kształcenia, wspomniano że klaster powinien mieć na uwadze szkolnictwo a dokładniej praktyki zawodowe.

Spotkanie podsumowano koniecznością kolejnego spotkania w styczniu 2019r., na którym zostaną omówione kolejne etapy powołania klastra.

Następne spotkanie HoReCa: 24 stycznia 2018r.

Zaproszeni zostaną wszyscy Szczecińscy Hotelarze oraz władze Urzędu Miasta, na spotkaniu omówione zostaną zadania:

 • Rozwoju współpracy pod względem organizacji wspólnych kalendarzy
 • Uporządkowanie sytuacji hotelarskiej na Runku Szczecińskim
 • Działania mające na celu stworzenie promocji produktu turystycznego Szczecina
 • Angaż przedsiębiorstw hotelowych w proces kształcenia