fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Szanowni Państwo, Członkowie Północnej Izby Gospodarczej!

Liczne badania wskazują, że jednym z kluczowych czynników sukcesu współczesnych firm jest wiedza posiadana przez firmy i zdolność jej wykorzystywania oraz rozwijania. Jest to szczególnie ważne dla podmiotów działających w warunkach zmienności, intensywnej konkurencji, złożoności podejmowanych zagadnień oraz ciągłego rozwoju. Te czynniki powodują, że problematyka dzielenia się wiedzą i wzajemnego uczenia się nabiera priorytetowego znaczenia. Ważna, jeśli nie krytyczna rola w tym obszarze przypada pracownikom. Naukowcy jak i praktycy coraz częściej poszukują odpowiedzi na następujące pytania:

  • W jakim stopniu pracownicy firmy dzielą się swoją wiedzą między sobą i wzajemnie uczą?
  • Jaki sposób dzielenia się wiedzą jest najbardziej pożądany w danej sytuacji?
  • W jaki sposób firma może wspierać wymianę wiedzy między pracownikami?

Podążając za tymi wyzwaniami i chcąc wesprzeć firmy zrzeszone w Północnej Izbie Gospodarczej, zespół pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego opracował narzędzie i metodykę badawczą mające na celu ocenę poziomu dzielenia się wiedzą pracowników oraz ocenę warunków wpływających na to dzielenie się jak i jego efektów. Dzięki tym badaniom firmy mogą skutecznie wdrażać pozytywne zmany w organizacji, ponieważ otrzymują kompletną informację zwrotną z badań ukazującą formy i efektywność komunikacji i współpracy między pracownikami, a także kierunkowe wskazanie czynników, które wpływają na te procesy. Pozwala to odpowiednio do potrzeb organizacji opracować i wdrożyć programy budowania prawidłowych relacji między pracownikami i w wielu przypadkach zmian kultury organizacyjnej w stronę kreatywności i innowacyjności. Argumentem za przystąpieniem do badań jest również fakt, że zebrane informacje i wnioski z nich płynące pozwalają kieronictwu organizacji podejmować świadome i prawidłowo ukierunkowane decyzje dotyczące pracowników i ich zadań, co pozwoli:

  • wzmocnić mocne strony pracowników i wypełnić ich luki kompetencyjne,
  • budować nowe, dajace satysfakcję relacje interpersonalne między pracownikami,
  • łączyć pracowników przy pomocy wspólnych celów oraz zaangażowania w ich realizację,
  • budować poczucie spełnienia u pracowników, co może prowadzić do wzrostu satysfakcji z pracy, ale również ich wiary w siebie i poszukiwanie rozwiązań pojawiających się w firmie problemów.

Dzięki naszej ofercie współpracy firmy oszczędzają czas uzyskania dostępu do rzetelnych informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Każda firma uczestnicząca w projekcie otrzyma indywidualny raportdiagnoza sytucaji w organizacji, a po zakończeniu badania - raport końcowy z wnioskami dotyczącymi wspierania wymiany wiedzy między pracownikami. Prowadzone badania są częścią naukowego grantu badawczego realizowanego pod kierownictwem dr Aleksandry Rudawskiej i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.


KONTAKT:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Tel. 91 444 1991