fbpx

 

karma3

 

Właśnie trwa wyjątkowy lunch biznesowy, podczas którego omówione zostaną Pracownicze Plany Kapitałowe.

PPK jest nowym, obligatoryjnym dla Pracodawców, systemem długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Firma zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracowników w wieku do 55 roku życia. Od 55 do 70 roku życia umowa zawierana jest na wniosek pracownika.

01/07/2019-obowiązek zastosowania Ustawy dla pracodawców

od 25/10/2019- Umowa o zarządzie PPK z wybraną insytucją

od 12/11/2019- Umowa o prowadzenie PPK z pracownikami

do 15/12/2019- Przekazanie pierwszych wpłat do wybranej instytucji

 

Spotkanie poprowadził Piotr Pawlik z AVIVA Investors. 

 

ciekawi

konsultacjelean27042018

pfp27042018a