fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Już dziś większość firm ma problemy z pozyskaniem rąk do pracy. Deficyt obejmuje zarówno specjalistów, jak i stanowiska fizyczne. Polska z rekordowo niskim poziomem bezrobocia jest atrakcyjnym rynkiem pracy w szczególności dla cudzoziemców z Bliskiego Wschodu i niektórych krajów Azji.

Jak wynika z raportu PwC - do 2025 r. luka na rynku pracy w Polsce istotnie się powiększy. Biorąc pod uwagę prognozowane tempo rozwoju gospodarki i rosnące potrzeby biznesu, konieczne będzie zatrudnienie dodatkowo ok. 1,5 mln osób w perspektywie najbliższych 6 lat. Oznacza to konieczność zatrudniania dodatkowo każdego roku ponad 300 tys. pracowników.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest zatrudnianie cudzoziemców szczególnie spoza Unii Europejskiej. Jednak zatrudnienie takiej osoby to skomplikowany i czasochłonny proces w stosunku do zatrudnienia obywatela Polski. Cały proces dodatkowo utrudniają nieustannie zmieniające się przepisy i zasady zatrudniania cudzoziemców. Zatrudnienie cudzoziemców wymaga od pracodawców znajomości różnych źródeł prawa i swobodnego poruszania się w gąszczu nieprecyzyjnych przepisów.

Skomplikowany i długotrwały proces legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców naraża pracodawców na popełnienie wielu błędów, których konsekwencje mogą okazać się bardzo dotkliwe. Kary urzędowe są wysokie i sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zawsze warto aktualizować wiedzę, aby uniknąć kosztownych pomyłek.

Praktyczna wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uniknąć ewentualnych problemów z organami kontrolującymi legalność zatrudnienia, takimi jak Inspekcja Pracy czy Straż Graniczna.

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca od A do Z tzn. od samego jego przyjazdu, podjęcia pracy, pobytu, aż po zakończenie świadczenia pracy.

Na szkoleniu omówimy zmiany, które weszły w 2019 r. m.in. nowe zezwolenie na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy w zawodach szczególnie pożądanych dla polskiej gospodarki. Porozmawiamy o  zmianach w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz założeniach zapowiadanej Nowej Polityki Migracyjnej Polski.

Udział w szkoleniu pomoże usystematyzować i zaktualizować wiedzę w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców w firmie, a nabyte umiejętności wdrożyć w życie od razu. Stawiamy na jakość i komfort nauki, grupa szkoleniowa będzie liczyła max. 15 osób.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierujemy do pracodawców, właścicieli firm, HR Managerów,  HR Partnerów, pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, kancelarii prawnych, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz osób zainteresowanych powyższą tematyką, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę.

PROWADZĄCY

Kamil Zieliński - Ekspert ds. rynku pracy i zatrudniania cudzoziemców.

Założyciel agencji pracy 7 HR - always be better, specjalizującej się w rekrutacji pracowników cudzoziemców. Prezes Legal HR - spółki wyspecjalizowanej w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Ponadto Dyrektor Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Szczecinie, a także Prezes Fundacji 2BeFair, której celem jest edukowanie przedsiębiorców na temat legalnego zatrudniania obcokrajowców, a także uświadomienie związanych z tym wymiernych korzyści społeczno – ekonomicznych. Słuchacz studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Szczecinie. W swojej pracy doktorskiej bada lokalny rynek pracy. Pasjonat filozofii KaiZen i dobrze rozumianego minimalizmu.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 • ogólne zasady i grupy cudzoziemców
 • legalny pobyt i legalna praca

2 Dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca w Polsce

 • rodzaje dokumentów pobytowych
 • zasady starania się o wizę
 • zezwolenie na pobyt czasowy – wniosek, tryb postępowania – ćwiczenia

3 Oświadczenia o powierzenia pracy po nowemu

 • nowe zasady rejestracji
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • najczęściej spotykane błędy
 • nowe dokumenty – ćwiczenia

4 Zezwolenia na pracę.

 • tryb postępowania
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • informacja starosty
 • ministerialny wykaz zawodów deficytowych – NOWOŚĆ
 • wypełnianie wniosku – ćwiczenia

5 Zezwolenie na pobyt i pracę.

 • tryb postępowania
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • najczęściej spotykane błędy
 • nowe dokumenty – ćwiczenia

6 Zezwolenia na pracę sezonową w 2019 roku

 • tryb wydania
 • rodzaje działalności gospodarczej
 • nowe dokumenty – ćwiczenia
 • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
 • zatrudnianie cudzoziemców jako pracowników sezonowych

8 Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

 • NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 • WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data szkolenia: 19-20 listopada 2019

Godziny trwania: 09:00 - 15:00

Miejsce szkolenia: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 86

Czas trwania: 2 x 6 godzin   

Cena uczestnictwa jednej osoby: 1.200,00 zł netto UWAGA! Możliwe dofinansowanie do szkolenia na poziomie 50%, 70% lub 80%.
W sprawie sprawdzenia wysokości dofinansowania prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

 

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE

Ilość miejsc ściśle ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 października br. o godz. 15.00. Zgłoszenia pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.