fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie mają przyjemność zaprosić Państwa
na bezpłatne warsztaty pt. "Budowanie zespołu”.

Rejestracja: https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/zapisz-sie-na-szkolenie?course=1792

 

Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów, kadry kierowniczej liderów oraz kandydatów
na liderów, a także wszystkich, którzy doświadczają pracy w grupie do tworzenia skutecznego
i efektywnego zespołu, zarządzania nim i sytuacjami konfliktowymi oraz współpracy w ramach zespołu.

Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania
oraz wszystkich osób pracujących w zespołach. Podczas szkolenia rozwijane będą wśród uczestników umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji, grupowego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów
i budowania atmosfery sprzyjającej realizacji celów. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania swoich mocnych stron i obszarów, które można usprawnić, by dzięki temu mogli efektywnie funkcjonować w zespołach.

Szkolenie ma formę treningu umiejętności - uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania praktyczne. Każde ćwiczenie jest analizowane i omawiane przez trenera i grupę. Dzięki temu uczestnicy otrzymują informację zwrotną. Niewątpliwą wartością szkolenia są dyskusje moderowane, dotyczące tematów związanych
ze szkoleniem, w których uczestnicy nawiązują do swoich doświadczeń zawodowych.

Szkolenie poprowadzi pan Janusz Szewczyk – certyfikowany trener biznesu, doświadczony praktyk
w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta i rekrutacji.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po nim możliwość wygenerowania zaświadczenia o uczestnictwie w formie pdf.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza.
Rejestracja zewnętrzna: https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/zapisz-sie-na-szkolenie?course=1792

 

Program szkolenia

„Budowanie Zespołu”

Godzina

Temat zajęć

9.00 – 10.30

Zasady funkcjonowania zespołu

  • grupa a zespół
  • etapy budowania zespołu
  • cechy efektywnego zespołu

     ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

Budowanie pozytywnych relacji między członkami zespołu

  • integracja
  • budowa zaufania
  • czynniki wpływające na atmosferę w zespole

ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

10.50 – 11.10

Przerwa

10.50 – 13.00

Komunikacja w zespole

  • doskonalenie umiejętności słuchania
  • radzenie sobie z trudnościami w komunikacji
  • filary skutecznej komunikacji

ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

Role w zespole

  • diagnozowanie i użyteczność różnych ról w zespole

ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

13.00

Zakończenie szkolenia