Tarcza 6 banner

 

Jest powiedzenie, które mówi, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Gdyby dokonać jego parafrazy można byłoby powiedzieć, że pewna jest jeszcze jedna sprawa – zmiany w podatkach. Intensywne, często kłopotliwe dla przedsiębiorców i takie, które trzeba planować i znać. O tym, na co zwracać uwagę od 2020 roku mówi Michał Wojtas, specjalista z Kancelarii Podatkowej EOL. Członek Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

2020: zmiany, zmiany, zmiany


        Które zmiany wchodzące w życie w roku 2020 jeżeli chodzi o podatek VAT są najważniejsze dla przedsiębiorców? Co się zmienia w formule rozliczeniowej i w formule kontrolnej i w jaki sposób wpływa to na standardowe rozliczenia w firmie? Na te pytania, ale i szereg innych, z początkiem roku odpowiadają sobie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Zmian jest wiele i niektóre są skomplikowane. O wszystkich przedsiębiorcy powinni wiedzieć.  - Niewątpliwie największym wyzwaniem jest SPLIT PAYMENT, czyli Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP), i to co się z tym wiąże w VAT, CIT/PIT i Ordynacji podatkowej. Kwestie te mocno się przenikają. Z perspektywy VAT zmiana weszła w życie już od 01 listopada 2019 r. zatem nie jest to zmiana nowa w 2020 r., choć w praktyce wychodzi coraz więcej problemów z praktycznym stosowaniem nowych zasad. Dodatkowo, od 2020 r. w wyniku wdrożenia przepisów dot. MPP jest rewolucja w kosztach podatkowych PIT/CIT – bo dla sporej grupy przedsiębiorców wprowadzono istotne ryzyka podatkowe polegające na tym, iż jeśli zapłacą należność za towary z załącznika nr 15 ustawy o VAT udokumentowaną fakturą na kwotę pow. 15 tys. zł – na konto nie wskazane w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) lub z pominięciem podzielonej płatności, to podatnik taki traci prawo do rozliczenia takiego wydatku w swoich kosztach podatkowych. Bez dwóch zdań jest to dotkliwa sankcja i niezmierna trudność dla służb księgowych lub osób dokonujących płatności.

 - Kolejnym problemem dot. MPP są płatności w walucie. Wiele firm współpracuje z kontrahentami zagranicznymi, nabywa i sprzedaje towary/usługi w walucie, część firm funkcjonuje w międzynarodowych grupach kapitałowych. Dotyczy to także podmiotów zagranicznych dokonujących operacji w Polsce i zarejestrowanych na polski VAT. Wszystkie te podmioty dotknęła konieczność modyfikacji sposobów rozliczeń w krajowych transakcjach  - radzi przedsiębiorcom Północnej Izby Gospodarczej Michał Eol z Kancelarii Podatkowej EOL.

 „Biała lista podatników VAT”

     Kolejna zmiana o której przedsiębiorcy powinni wiedzieć to tzw. „Biała lista podatników VAT”, czyli ujednolicony rejestr, w którym publikowane są dane adresowe, data rejestracji bądź wyrejestrowania/przywrócenia rejestracji oraz dane o rachunkach bankowych podatnika.

    - Z danymi z białej listy wiąże się kilka kwestii: weryfikacja płatności w MPP (mechanizmie podzielonej płatności), służy generalnie do podatkowej weryfikacji kontrahenta – jako podstawy do uznania, że podatnik działał w dobrej wierze (sprawdził kontrahenta przed transakcją/płatnością). Ponadto na gruncie PIT/CIT płatność na konto ujawnione w wykazie pozwala na rozliczenie wydatku w kosztach podatkowych. Część kont bankowych, na które dokonywane są płatności nie jest ujawniana w wykazie. Dotyczy to przede wszystkim rachunków rozliczeniowych (tzw. ROR), rachunków lokat, czyli kont mniejszych przedsiębiorców – osób fizycznych, które nie miały potrzeby posiadania kont firmowych. Ale problemy dotyczą też większych firm – nie są publikowane konta wirtualne, wykorzystywane do płatności masowych, a także konta cesyjne, czyli prowadzone przez bank dla potrzeb zabezpieczenia kredytów, co jest całkiem powszechnym zjawiskiem. Podatnik, który zapłaci na konto niewskazane w wykazie podatników VAT (na tzw. białej liście) ma 3 dni robocze od zlecenia przelewu żeby zgłosić taką płatność urzędowi skarbowemu sprzedawcy. To solidne uszczelnienie systemu – mówi Michał Wojtas.

Zgłaszanie schematów podatkowych. Specjaliści mówią o kontrowersjach 

       Jak mówi Michał Wojtas przepisy wdrożone  na podstawie dyrektywy MDR nie przewidują raportowania transakcji krajowych. Wątpliwości te podniósł Rzecznik Praw Przedsiębiorców. Niestety MF je całkowicie zignorował. Na tym nie koniec Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaskarżyła przepisy MDR w zakresie w jakiej pozwalają podatnikowi zwolnić doradcę podatkowego pełniącego rolę promotora lub wspomagającego podajnika w realizacji schematu podatkowego z tajemnicy zawodowej, co stanowi jeden z dwóch wyłomów tajemnicy zawodowej. - Drugim wyjątkiem, w mojej ocenie uzasadnionym, jest ryzyko naruszenia bezpieczeństwa państwa w przypadkach dotyczących prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Fiskus nie może ingerować w tajemnicę zawodową, gdyż jest to konstytucyjna zasada ochrony podatnika – mówi specjalista zrzeszony w Północnej Izbie Gospodarczej.

        Obowiązek raportowania schematów podatkowych dotyczy szeroko pojętego informowania fiskusa o tym, w jaki sposób podatnicy korzystaj z systemu podatkowego, a w szczególności czy kierują się chęcią uzyskania korzyści podatkowych. - Należy to rozumieć w ten sposób, że fiskus chcąc wiedzieć, czy podatnik korzystający z ulgi (np. na badania i rozwój) kierował się tylko przepisami podatkowymi (np. dostosował czynności do wymogów przepisów, aby skorzystać z ulgi) czy też była to typowa dla jego działalności czynność (np. nie musiał nic modyfikować w swojej normalnej działalności, żeby z ulgi skorzystać). I żeby ten zamiar zrealizować nałożył na ogromną grupę podatników szerokie obowiązki badania, weryfikowania i wdrażania rozwiązań mających wykazać stosowanie tych obowiązków – mówi Wojtas.  - Nie dość, że przepisy są trudne do odczytania i nawet jako ekspert w tym temacie mam niejednokrotnie problem w ustaleniu jaka czynność podlega raportowaniu, to samo ustalenie czy podmiot kieruje się głównie chęcią osiągnięcia korzyści podatkowej  jest niezmiernie. To tak jak z optymistą (podatnikiem) i pesymistą (fiskusem) oraz pytaniem czy szklanka jest do połowy pełna czy pusta. A konsekwencje mogą być dotkliwe, bo to i skutki karno skarbowe (grzywny od 750 do 21,6 mln zł) oraz możliwość nałożenia kar administracyjnych na te podmioty, które nie wdrożyły procedury wewnętrznej  - dodaje Michał Wojtas.

Baner IKW luty 1140x320