fbpx

 

 

Czy Tarcza Antykryzysowa przyjęta przez parlament uchroni gospodarkę przed stanem nieuchronnej zapaści? Opinie przedsiębiorców są bardzo podzielone. Pozytywnie należy ocenić kierunek działania samorządów czy strony rządowej, trudno jednak o wrażenie, że wiele działań na charakter doraźny, a rany zadane gospodarce przez koronawirusa wymagają rozwiązań długoterminowych, bo nawet gdy epidemia się zakończy, wiele firm nadal znajdować się będzie w bardzo złej sytuacji finansowej. – Koronawirus to choroba całej gospodarki. Nie da się ukryć, że takie branże jak turystyka, gastronomia, branża rozrywkowa, przemysł, nieruchomości, transport czy logistyka nie odetchną z ulgą gdy tylko kwarantanna się skończy. Recesja dotknie wszystkich. Nie chcemy być gospodarczym siewcą defetyzmu, ale z wielu stron docierają do nas informacje, że przed nami czas zwolnień, redukcji etatów, a nawet ogłoszeń upadłości – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej Jarosław Tarczyński.

 

FAKTY:

Tarcza antykryzysowa obejmuje m.in.:

 • zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla: 
  • pracujących w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020. (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
  • osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.
 • świadczenie postojowe w kwocie do około 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych; 
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. 
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS); 
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

Czy wspomniane wyżej zmiany będą wystarczającym wsparciem dla przedsiębiorców? Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński ma wątpliwości : - W niektórych obszarach zaproponowana przez rząd „tarcza antykryzysowa” to wsparcie nieadekwatne do wyzwań. Północna Izba Gospodarcza, podobnie jak wiele innych instytucji otoczenia biznesu wnioskuje o zmiany – mówi Prezes Tarczyński.

 

O jakich postulatach mowa? Izbowi przedsiębiorcy oraz specjaliści, którzy zaangażowali się w nowy projekt Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie „Izbowy Pakiet Wsparcia dla Przedsiębiorców” postuluje o:

– ograniczenie i uproszczenie procedur wnioskowych do ZUS i innych urzędów;

– zwolnienie z ZUS wszystkich firm;

- wydłużenie do 6 miesięcy okresu zwolnienia z płacenia składek ZUS;

– wydłużenie do 6 miesięcy okresu prolongaty spłaty w ramach pożyczek dla mikrofirm;

- kwota pożyczek dla firm jest zbyt niska;

– objęcie tzw. postojowym prowadzących działalność gospodarczą do 300% wynagrodzenia minimalnego (w odniesieniu do przychodu), a nie do 300% wynagrodzenia przeciętnego;

– aby postojowym były objęte osoby prowadzące działalność od 1 stycznia 2020 r.

- część przedsiębiorców może mieć problem ze spełnieniem warunków otrzymania pomocy. Dla części z nich marzec formalnie nie oznacza obniżki przychodów

- zawieszenie przepisów o zakazie handlu w niedzielę;

Należy jednak pozytywnie ocenić kilka istotnych elementów zawartych w pakiecie „tarczy antykryzysowej” o które przedsiębiorcy apelowali.

 

Czytelników zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

https://kig.pl/uwagi-kig-do-rzadowego-projektu-ustawy-tarcza-antykryzysowa/

https://kig.pl/opinia-kig-dot-projektu-ustawy-o-tzw-tarczy-antykryzysowej/?fbclid=IwAR17Ch6z0ZqkiedqvltuvAS1P-kHwHHjYYV8AkIDlrmZaoNh3yT10fcfW8M