fbpx

 - Jednym z podstawowych celów jakie stawia przed sobą Agencja Rozwoju Przemysłu SA, jest kompleksowa obsługa klientów z sektora MŚP. Na poziomie lokalnym realizujemy ten cel dzięki działalności Centrów Obsługi Przedsiębiorców, które powołaliśmy do życia w zeszłym roku. Jak dotąd w Polsce funkcjonuje sześć takich centrów – mówi Andrzej Rosiek, dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu w Poznaniu.  - Są to miejsca, w których przedsiębiorcy z różnych regionów mogą zapoznać się z ofertą ARP S.A. dla MŚP, w tym z ofertą pożyczkową, leasingową, a także wsparciem dla działalności eksportowej. Poznański COP, którego jestem dyrektorem, wspiera firmy z trzech województw – wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego – dodaje Andrzej Rosiek.

Agencja Rozwoju Przemysłu rozpoczęła współpracę z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie. Celem jest informowanie zachodniopomorskich przedsiębiorców o możliwości wspierania ich działalności ze środków oferowanych przez ARP. Planowany jest szereg spotkań i webinarów. Nasi przedsiębiorcy mogą także korzystać z indywidualnego poradnictwa, które może poskutkować otrzymaniem cennego wsparcia finansowego.

 

Jakie wsparcie oferuje ARP przedsiębiorcom?

      Współpraca Agencji Rozwoju Przemysłu i Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie otwiera przed przedsiębiorcami możliwość szerokiego dostępu do środków pomocowych oferowanych przedsiębiorcom przez ARP: Nasza oferta pożyczkowa jest bardzo szeroka. Znajdują się w niej pożyczki inwestycyjne, obrotowe w tym w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0, restrukturyzacyjne, na sfinansowanie kontraktów oraz pożyczki zapewniające płynność przedsiębiorcom. Drugi filar COP to oferta leasingowa. ARP S.A. udostępnia przedsiębiorcom specjalistyczne wyposażenie, maszyny i urządzenia, czyli przedmioty, które instytucje bankowe i te z nimi powiązane zaliczają do problematycznych oraz trudnych do uzyskania w leasingu – mówi Andrzej Rosiek, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencji Rozwoju Przemysłu w Poznaniu.

      - ARP SA wspiera wszystkie branże z wyłączeniem rolnictwa i działalności deweloperskiej. Finansujemy firmy z obszaru MŚP, które prowadzą działalność minimum przez 12 miesięcy, prowadzą rachunkowość na zasadach pełnej księgowości, osiągnęły przychody ze sprzedaży za 2019 r. na poziomie min. 4 mln zł. oraz zakończyły ostatni rok dodatnim wynikiem EBITDA i zyskiem netto. Chcemy być blisko naszych klientów, dlatego planujemy aktywne uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach i inicjatywach – dodaje dyrektor Rosiek.

 

Zachodniopomorscy przedsiębiorcy poszkodowani koronawirusem z szansą na ważne wsparcie

   Pandemia koronawirusa spowodowała, że działalność Agencji Rozwoju Przemysłu jest jeszcze mocniej nakierowana na wspieranie przedsiębiorców: - Wiemy, jak istotne jest utrzymanie płynności finansowej firm oraz dbanie o kadrę pracowniczą, dlatego udostępniliśmy dwie nowe pożyczki – na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym i na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Dodatkowo wiedząc, że jedną z branż najbardziej dotkniętą tą trudną sytuacją jest branża transportowa, utworzyliśmy razem z ARP Leasing specjalnie dedykowany dla tej grupy klientów mowy Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Wdrożyliśmy nowy system pozwalający na szybkie, proste          i bezpieczne składanie wniosków drogą internetową – mówi Andrzej Rosiek.

     Pod adresem www.arp-tarcza.pl działa Portal Klienta, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat produktów oferowanych  w ramach Tarczy Antykryzysowej. Proces składania wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku.

 

Prezes Tarczyński: „Każdą formę wsparcia należy docenić”

   Współpraca pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu, a Północną Izbą Gospodarczą to świetna informacja dla zachodniopomorskich przedsiębiorców: - Jesteśmy świadomi bardzo trudnej sytuacji w jakiej znalazło się wiele firm w naszym regionie. Każdą formę wsparcia – zarówno finansową jak i merytoryczną należy docenić. Działalność Agencji Rozwoju Przemysłu w czasie pandemii jest bardzo widoczna, a oferowane przez nią wsparcie bardzo atrakcyjne. Będziemy gorąco zachęcać przedsiębiorców do aktywnego korzystania z instrumentów jakie oferuje ARP SA – mówi Jarosław Tarczyński, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

   - Bardzo liczymy na współpracę i wspólną realizację wielu ciekawych przedsięwzięć z tak ważną w kraju instytucją wspierającą przedsiębiorców. Ponadto dzięki współpracy firmy zrzeszone w Izbie będą miały szybki dostęp do rzetelnych informacji o rządowych instrumentach wsparcia w ramach grupy PFR, w ramach której działa ARP SA. Należy również przypomnieć, że od kilku miesięcy członkiem Izby jest inny podmiot z grupy, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego SA – dodaje dr Piotr Wolny, dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.