fbpx

InfoDAY izba bg1

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego organizują bezpłatne warsztaty  dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat innowacji na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju.

Program warsztatów został przygotowany w oparciu o założenia wypracowane przez Grupę roboczą ds. innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju działającej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Grupa robocza składa się z przedstawicieli środowisk eksperckich i praktyków biznesowych, którzy na co dzień wspierają przedsiębiorców i organizacje w zmianie modelu biznesowego na bardziej zrównoważony. Przedsiębiorcy znajdą zatem w programie warsztatów szereg informacji wprowadzających do zagadnień odpowiedzialnego biznesu, jak również wiele ciekawych wskazówek i praktycznych narzędzi do zastosowania w codziennej praktyce biznesowej.

 

Ramowy program warsztatów:

BLOK I – TEORETYCZNY

„Skąd to się wzięło” - Wprowadzenie do tematu CSR i zrównoważonego rozwoju, wyjaśnienie podstawowych pojęć, pokazanie historii i ewolucji podejścia w biznesie.

„W jakim otoczeniu działamy” - Prezentacja trendów konsumenckich i rynkowych rzutujących na obszar sustainability/CSR, zmian zachodzących w biznesie oraz najlepszych praktyk sustainability/CSR w sektorze MŚP w Polsce

„Innowacje w służbie zrównoważonego rozwoju” - Pokazanie dlaczego zrównoważony rozwój może być akceleratorem innowacji budujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw i zaprezentowanie przykładów innowacji w służbie zrównoważonego rozwoju.

„Wsparcie innowacji przez NCBiR” - Prezentacja przedstawiciela NCBiR na temat wsparcia innowacyjności w Polsce.

BLOK II – REGIONALNY

„Wyzwania gospodarcze, środowiskowe i społeczne naszego regionu” - Przedstawienie kluczowych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych sformułowanych w kluczowych dla regionu dokumentach, prezentacja wiodących branż, sektorów i inteligentnych specjalizacji oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego na prowadzenie działań CSR

„Innowacyjny potencjał regionu” - Zaprezentowanie potencjału innowacyjnego regionu, projektów wspierających rozwój innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podmiotów wspierających rozwój innowacji w regionie.
„Dobre praktyki CSR z naszego regionu” - Prezentacja dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez przedsiębiorstwa z  regionu, z podziałem na małe i średnie oraz duże firmy, z uwzględnieniem kluczowych branż regionu.

BLOK III - PRAKTYCZNY

„Kim są moi interesariusze” - Ćwiczenie z mapowania interesariuszy

„Jakie są moje cele i zobowiązania” - Ćwiczenie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) oraz przybliżenie darmowego narzędzia pozwalającego dobrać firmom cele adekwatne do profilu swojej firmy.

„Strategia CSR – od czego zacząć” - Praca w grupach nad założeniami strategii CSR przykładowej firmy.
„Jak mierzyć wpływ?” - Ćwiczenie polegające na mierzeniu wpływu wybranej inicjatywy CSR w oparciu o matrycę INPUT-OUTPUT-OUTCOME


Warsztaty mają charakter bezpłatny i realizowane są w ramach cyklu warsztatów regionalnych realizowanych w 2020 r. W Szczecinie warsztaty odbędą się 29 września 2020 r. w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym, Technopark Pomerania przy ul. Cyfrowej 4.

Szczegółowe informacje oraz zapisy są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-dsinnowacji-dla-zrownowazonego-rozwoju-i-csr