izba dla biznesu baner

 

Przekazujemy Państwu kolejną porcję informacji o groźnych skutkach podatkowych projektu nowelizacji ustaw PIT/CIT, w których Ministerstwo Finansów (MF) dąży do objęcia CIT wszystkich spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych od 2021 r.

MITY WEDŁUG MINISTERSTWA FINANSÓW:

4.10.2020 r. pojawił się komunikat na stronie PAP z wypowiedzią dyr. Departamentu podatków dochodowych MF (https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C729155%2Cmf-wzrosnie-atrakcyjnosc-spolek-komandytowych.html). MF opowiada mity o procedowanym w sejmie projekcie zmian PIT/CIT wprowadzającym m.in. opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT.

Analizujemy te mity i wyciągamy wnioski:

MIT 1: ZMIANY SĄ KORZYSTNE

MF w swoisty sposób skomentował informacje pojawiające się coraz częściej nt. negatywnych skutków wprowadzenia – stwierdzając, iż w efekcie wprowadzonych zmian atrakcyjność spółek komandytowych dla przedsiębiorców i inwestorów wzrośnie, a łączne opodatkowanie będzie często niższe niż obecnie, w szczególności dla małych rodzinnych firm, które szukają środków na rozwój swojego biznesu.

MF pokazało czubek góry lodowej, a pominęło wszystko to co pod wodą – niejasne, mętne i negatywne.

Pominięto, że nowy system opodatkowania CIT wprowadza w istocie podwójne opodatkowanie wypłaconych zysków dla wspólników spółek komandytowych. Trzeba wyraźnie wskazać, że nie zawsze spółki komandytowe są zakładane w celach inwestycyjnych. To się dzieje raczej rzadko. Głównym celem jest prowadzenie małego i średniego biznesu w bezpiecznej formie prawnej, pozwalającej na ochronę majątku prywatnego wspólników (komandytariuszy). Jeśli taki jest cel, to przynajmniej częściowo wspólnicy żyją z zysków generowanych przez spółki komandytowe. Takie przypadki będą objęte skutkami podwójnego opodatkowania.

MIT 2: ZWOLNIENIE DLA KOMANDYTARIUSZY

Wraz z wprowadzeniem statusu podatnika CIT komandytariuszom przyznano zwolnienie w wysokości 60 tys. zł w odniesieniu do 50% udziału w zyskach jednej spółki komandytowej. Pod warunkiem jednak, iż nie będzie członkiem zarządu lub z nim powiązanym oraz nie będzie posiadał pośrednio/bezpośrednio co najmniej 5 % udziałów w spółce będącej komplementariuszem. Takie wyłączenie w praktyce eliminuje wszystkich komandytariuszy spółek komandytowych ze spółkami z o.o. jako komplementariuszami. Oznacza to, że zaproponowane zwolnienie jest w istocie iluzoryczne.

MIT 3: SPÓŁKA KOMANDYTOWA TO WEHIKUŁ OPTYMALIZACYJNY

Wg oceny MF spółki komandytowe służą do międzynarodowej optymalizacji, a Polska traci ok. 2 mld CIT.

Skoro taka jest ocena MF, to dlaczego regulacją objęty jest krajowy mały i średni biznes? Spółki komandytowe z udziałem zagranicznym to tylko 3% z nich!!! Gdyby MF rzetelnie podchodziło do swojej oceny, zaproponowałoby objęcie CIT tych spółek komandytowych, które mają wśród wspólników zagraniczne osoby prawne. To takie proste.

Albo MF uznaje, że polski biznes też wykorzystuje spółki komandytowe do optymalizacji podatkowej (bo wybiera coraz częściej tą formę prawną zamiast spółek z o.o.), albo mydli podatnikom oczy.

Jeśli uważa, że wspólnicy dużych spółek komandytowych powinni być opodatkowani jak wspólnicy spółek z o.o. to manipulując systemem podatkowym ingeruje w swobodę wyboru formy prowadzenia działalności lub inwestowania.

MIT 4: SPÓŁKA KOMANDYTOWA JAKO PODATNIK CIT JEST STANDARDEM UE

Tylko w niektórych państwach członkowskich UE spółka komandytowa jest podatnikiem CIT. Nie jest to zatem standard unijny. W spółce osobowej – a taką jest spółka komandytowa – istotny jest substrat osobowy (tj. wspólnicy), a nie kapitałowy jak w spółkach z o.o. czy S.A. (np.: wkłady do spółki). W uzasadnieniu projektu z 15.09.2020 r. powołano się na skomplikowany przykład FIZ-u luksemburskiej spółki transparentnej podatkowo będących właścicielem przekształconej S.K.A., które wykorzystały emisję obligacji celem odprzedaży nieruchomości do powiązanych podmiotów. Faktycznie, brzmi jak typowa działalność firmy rodzinnej.

Spółki komandytowej są podatnikami CIT w Belgii, Chorwacji, Estonii, Grecji i Hiszpanii, a w pewnych przypadkach także we Francji, w Bułgarii, Holandii, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Nie są opodatkowane CIT w Niemczech, głównej gospodarce UE. Zatem spółki komandytowe nie są w ogóle lub co do zasady opodatkowane w pozostałych 21 państwach UE.

Jaki zatem to standard???

MIT 5: PRZEDSIĘBIORCY PRZESIĄDĄ SIĘ NA ESTOŃSKI CIT

Za kuriozalne wnioski należy uznać przewidywanie, że przedsiębiorcy zostaną – dzięki zmianom zaproponowanym przez MF – uwolnieni od gorsetu spółki komandytowej i z radością będą mogli prowadzić działalność jako spółki z o.o. (w domyśle przez biernych komplementariuszy spółek komandytowych), dzięki czemu będą mogli skorzystać z estońskiego CIT. Przedstawiciel MF zapewne nigdy nie prowadził działalności gospodarczej i nie musiał ryzykować całym swoim majątkiem. To zrozumiałe, że nie rozumie konstrukcji spółki komandytowej ze spółką z o.o. jako komplementariuszem – będącej najlepszą formą prowadzenia działalności w sektorze MŚP.

Poza tym, estoński CIT jest obwarowany wieloma obostrzeniami i sprofilowany do podmiotów aktywnie inwestujących w rozwój poprzez reinwestycję zysków.

Wszystkich Państwa zainteresowanych tematem prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1brkbvSDt6d9OIyObhXllKfTu1UPoj1yTjZ9r7kHC2BQ/edit

Opracowanie marytoryczne: Michał Wojtas - doradca podatkowy, doradca sukcesyjny

Doradca podatkowy od 2007 r., wspólnik w EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Sp.k. w Szczecinie. Ekspert w zakresie procedury podatkowej certyfikowany specjalista TP oraz planowania podatkowego i restrukturyzacji (certyfikaty TPE i TPRE), autor procedur podatkowych w Lex Navigator, pełnomocnik przed WSA i NSA, audytor MDR. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków i sukcesji. Certyfikowany Zarządca Sukcesyjny. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prawa podatkowego, sporów z organami podatkowymi i restrukturyzacji biznesu jak i w planowaniu sukcesyjnym. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie sukcesji firm rodzinnych.

 Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

 

  
  • Ciekawi Utra 404x335
  • PFP FUR2.0