Legalizacja Baner

Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie spotkał się z Prezydentem Koszalina Piotrem Jedińskim.

   - Spotkanie z Piotrem Jedlińskim, prezydentem Koszalina było okazją do bezpośredniego poinformowania prezydenta o zmianie składu rady oddziału  PIG w Koszalinie i naszych planach na najbliższy czas. Podkreśliliśmy, że chcemy być aktywni w sprawach lokalnych, odnosząc się między innymi do działalności samorządu miejskiego – mówi Andrzej Mielcarek, Prezes Izby w Koszalinie.

   - Piotr Jedliński z kolei mówił o tym, że liczy na nasz głos doradczy - w najbliższym czasie na przykład w kwestii projektu Strategii Koszalin  2030, który jest właśnie konsultowany. Prezydent zadeklarował chęć współpracy z Północną Izbą Gospodarczą jako silną regionalną i lokalną reprezentacją przedsiębiorców – mówi Prezes Izby w Koszalinie. Prezydent podkreślił, że organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, izby gospodarcze wyrażają opinie różnych środowisk, spośród których środowisko biznesu jest bardzo ważne, bo silnie wpływa na rozwój miasta.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3