Legalizacja Baner

Uprzejmie informujemy, że na podstawie uchwały nr 4 Rady Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie z dnia 24.08.2021 r. postanawia się wyznaczyć termin Walnego Zgromadzenia Delegatów Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie na dzień 30.09.2021 r. g. 17:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin.

Poniżej prezentujemy porządek obrad: 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Szczecin, 30.09.2021 r., Godzina: 17:00, Al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Prezydium i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działań Rady Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
 6. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej Północnej Izby Gospodarczej
  w Szczecinie.
 7. Sprawozdanie z działań Sądu Koleżeńskiego Północnej Izby Gospodarczej
  w Szczecinie.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium:
 • Członkom Rady Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
 • Członkom Komisji Rewizyjnej Północnej Izby Gospodarczej
  w Szczecinie
 • Członkom Sądu Koleżeńskiego Północnej Izby Gospodarczej
  w Szczecinie
 1. Wolne wnioski – dyskusja.
 2. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad można również pobrać - kliknij tutaj.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3