Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) tworzy bazę miejsc praktyk zawodowych po obu stronach polsko-niemieckiej granicy dla młodych ludzi z obu krajów. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa i zakłady pracy, które chcą przyjąć młodą osobę z kraju sąsiada na trwającą do 30 dni praktykę, służącą orientacji zawodowej lub będącą częścią ścieżki kształcenia zawodowego.

Do 25 stycznia trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do nagrody Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie pierwszy raz jest zaangażowana w aktywizowanie i informowanie przedsiębiorców jakie korzyści płyną z udziału w tym plebiscycie. Nagrodzone firmy, produkty, usługi i gminy charakteryzuje wysoka jakość działania i zaangażowanie w sprawy pozabiznesowe leżące w kręgu funkcjonowania nominowanych. Już niebawem w Północnej Izbie Gospodarczej odbędą się wydarzenia przybliżające naszym przedsiębiorcom zalety udziału w konkursie. Podczas wizyty w Szczecinie Michał Lipiński, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego wiele mówił o potencjale zachodniopomorskich firm.

Za nami wydarzenie "Odkryj swój talent" organizowane przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty oraz przedsiębiorców, w tym instytucje zrzeszone w Północnej Izbie Gospodarczej. Jedną z inicjatyw podjętych podczas dwudniowego wydarzenia, które organizowane było w Netto Arenie były targi zawodowe w trakcie których swoją ofertę prezentują szkoły branżowe, techniczne i policealne oraz firmy i przedsiębiorstwa. Podmiotem zaangażowanym w organizację wydarzenia był także Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej. Klaster zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Akademia Dobrego Rzemiosła" już w najbliższy piątek o 14.00

Ponad cztery tysiące polskich firm zainteresowanych rozszerzeniem działalności za granicą wzięło udział w PAIH EXPO - I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą.

banerek