Eska Szczecin 1420x300px

 

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

IX edycja Plebiscytu Równa FirmaZachęcamy do zgłoszeń w ramach IX edycji Plebiscytu Równa Firma dla firm społecznie odpowiedzialnych z województwa zachodniopomorskiego, który organizowany jest przez Fundację Biznes Innowację Networking, działającą przy Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kogo warto zgłosić?
Firmy z województwa zachodniopomorskiego, które wykazują się ponadprogramową i niewymuszoną prawem dbałością o pracowników, kontrahentów, społeczność oraz środowisko.

Kto może zgłosić firmę?
Każdy (właściciel, klient, pracownik, kontrahent, itp.). Organizatorzy skontaktują się ze zgłoszoną firmą, która podejmie decyzje o ewentualnym udziale w plebiscycie.

Do kiedy i jak można zgłaszać firmy?
Do 16 kwietnia poprzez wypełnienie formularza na stronie: http://bit.ly/3qfkKUN

Więcej informacji znajduje się na stronie www.fundacjabin.pl/plebiscyt-rowna-firma  lub www.facebook.com/kolonaukowebin
Projekt współfinansowany jest ze środków „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego wsparła dużą kwotą projekt realizowany przez Lions Club Szczecin Gryf w Szczecinie. Dzięki tej współpracy Oddział Świętego Mikołaja Szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej niebawem będzie miał nowoczesne i świetnie wyposażone zaplecze świetlicowo-socjalne. Jest to dla chorych na nowotwory dzieci i ich rodziców bardzo ważne miejsce. W planach jest zakup nowoczesnego sprzętu, który ułatwi i sprawi przyjemniejszym życie pacjentom i ich rodzinom. – Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest organizacją, której nie trzeba długo namawiać do zaangażowania w cenne inicjatywy społeczne. W tym przypadku udało nam się przekonać do współpracy przyjaciół z Fundacji Santander – mówi Marcin Pawłowski, Prezes PFP. 

Dobrze? Bardzo dobrze? Średnio? Źle? Fatalnie? Ocena tego jak wygląda sytuacja w przemyśle po niemal roku trwania pandemii koronawirusa jest trudna do jednoznacznej oceny. Gospodarcze statystyki pokazują, że to właśnie przemysł trzyma w pionie PKB i relatywnie dobrą sytuację ekonomiczną całego kraju. Rozmowy z ekspertami nie pozwalają jednak na przesadny optymizm – rozpędzona gospodarka owszem idzie do przodu, ale siłę nadają jej zlecenia i kontrakty sprzed pandemii. Kiedy one się skończą, może skończyć się dobra sytuacja zarówno w branży produkcyjnej, metalowej, offshore jak i w gospodarce morskiej.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Baner IKW MAJ 2021 1140x320 kopia