fbpx

Pracodawca Roku 2

 

15 lat polski w unii europejskiej baner

 

Ustawa  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przewiduje możliwość wyboru przez przedsiębiorcę trybu dokonywania odpłatności za przekształcenie, skutkującego brakiem konieczności stosowania przepisów o pomocy publicznej.Każdy przedsiębiorca,  który prowadzi działalność gospodarczą na przekształconej nieruchomości lub jej części ma 3 miesiące - od dnia przekształcenia - na złożenie oświadczenia o okresie płatności opłat przekształceniowych.

Od publikacji naszego ostatniego artykułu na temat kliniki Olimedica minęło 13 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorstwo rozwinęło się w dynamiczny sposób. Obecnie  pacjenci  przyjmowani są w nowoczesnym obiekcie przy ul. Krzywoustego, w CH Kupiec. Rozwój placówki jest widoczny gołym okiem. Nowoczesna przychodnia, poszerzony zakres usług, rejestracja czynna na miejscu od samego rana do popołudnia.

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego zajmującymi się wdrażaniem Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, które odbędzie się w dniu 21.02.2019r. siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
 

Stereotypowe myślenie podpowiada nam, że jeżeli ktoś szuka dobrej jakości leczenia lub zabiegów chirurgii plastycznej czy stomatologicznej to jego uwaga skierowana będzie na kliniki znajdujące się poza Polską. Tworzący się właśnie przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie Klaster Turystyki Medycznej udowadnia, że nasze regionalne gabinety i kliniki nie tylko niczym nie ustępują tym z zagranicy, ale często je wyprzedzają. Możemy się pochwalić doskonałej jakości specjalistami, którzy oferują swoje usługi w relatywnie niskich cenach. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Skandynawii, Wielkiej Brytanii czy Niemiec coraz częściej odwiedzają Szczecin. Co więcej, rozwój turystyki medycznej to także rozwój hotelarstwa, gastronomii i szeroko rozumianej kultury w mieście. Powstanie Klastra i wydarzenie, które odbędzie się 1 marca uzyskało Honorowy Patronat Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza.