fbpx

 

SAVE THE DATE 25 26 SIERPNIA 1

 

 

Poniżej zestawienie opcji, które są dostępne w ramach pomocy
w związku z panującą epidemią koronawirusa.

1.   W ramach Tarczy Antykryzysowej – wsparcie z ZUS
wszystkie wnioski do ZUS mogą być składane przez pue.zus.pl  lub za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS

a) Samozatrudniony (nie zatrudnia pracowników)

Jeżeli spełnia kryteria może skorzystać jednocześnie ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek i świadczenia postojowego.

-zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS (dotyczy wszystkich składek włącznie ze zdrowotną)

Zwolnienie z opłacania składek dotyczy okresu marzec – maj 2020.

Aby skorzystać z tego, działalność musiała rozpocząć się przed lutym 2020 roku a przychód był niższy niż 15.681,00 zł w miesiącach marzec – maj. Jeżeli przychód był mniejszy tylko np. w dwóch wymienionych miesiącach, zwolnienie będzie tylko za dwa miesiące.

Wniosek (RDZ) + załącznik należy złożyć do końca czerwca 

DO POBRANIA:   WNIOSEK RDZ    ZAŁĄCZNIK

Opłacając składki za siebie oraz za siebie i osobę współpracującą, jeżeli na dzień 1 lutego 2020 roku były objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

- świadczenie postojowe w wysokości 1300,00 zł (karta podatkowa bez VAT) lub 2080,00 zł (pozostali)

Aby skorzystać z postojowego samozatrudniony musiał rozpocząć działalność przed 1 lutego 2020 roku. Dodatkowo jego przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie mógł przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Zaś przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności. Jednak Ci co zawiesili ją po 31 stycznia, a spełniają w/w wymogi też otrzymają świadczenie postojowe.

Wnioski o świadczenie postojowe (RSP-D) mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. 

DO POBRANIA: WNIOSEK RPS-D

- odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 roku bez opłaty prolongacyjnej

Jeżeli Ktoś będzie zainteresowany tą najmniej korzystną pomocą, prześlemy informacje.

 

b) Zleceniobiorca + wykonawca dzieła

- świadczenie postojowe w wysokości 2080,00 zł lub w wysokości utraconych przychodów

Umowa musi być zawarta przed 1 lutego 2020 roku.

Zleceniodawca lub zamawiający ma przestój w prowadzeniu działalności w związku z covid19.

Nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczeń, tzn. umowa zlecenie/dzieło była jedyną umową jakąś posiadałeś i złożysz takie oświadczenie zleceniodawcy/zamawiającemu. Każdy ze zleceniodawców/zamawiających składa odrębnie wniosek.

Jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego/stałego pobytu i mieszkasz na terenie Polski.

Jeżeli wszystkie powyższe przesłanki są spełnione, należy złożyć wniosek RSP-C za pośrednictwem swojego zleceniodawcy/zamawiającego.

DO POBRANIA: WNIOSEK RSP-C

Jest to świadczenie jednorazowe.

Kwota świadczenia wyniesie:

2080,00 zł jeżeli wynagrodzenie z umowy zawierało się w przedziale 1300,00 zł – 15681,00 zł

Jeżeli zaś w umowie kwota wynagrodzenia była niższa niż 1300,00 zł to otrzymasz kwotę równą sumie wynagrodzeń wynikającą z umów.

Powyższe świadczenie jest nieoskładkowane i nieopodatkowane.

Należy je złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

c) Płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020 roku

zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS (dotyczy wszystkich składek włącznie ze zdrowotną)

Zwolnienie z opłacania składek dotyczy okresu marzec – maj 2020.

Aby skorzystać z tego, działalność musiała rozpocząć się przed lutym 2020 roku.

Wniosek (RDZ) + załącznik należy złożyć do końca czerwca.         DO POBRANIA:   WNIOSEK RDZ    ZAŁĄCZNIK

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.

Za ten okres składa się dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Zwolnienie z opłacania nastąpi dopiero po złożeniu tych dokumentów rozliczeniowych.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

- odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 roku bez opłaty prolongacyjnej

 

d) Każda firma

- odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 roku bez opłaty prolongacyjnej

DO POBRANIA: WNIOSEK RDU

 

 

2.   W ramach Tarczy Antykryzysowej – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń, wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy

Aby skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia dla pracowników, działalność musi być prowadzona co najmniej przez rok poprzedzający miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów.

Przez spadek obrotów należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Skorzystać mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Formularze są dopiero przygotowywane i będą składane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

3.   W ramach Tarczy Antykryzysowej – dofinansowanie do pensji swoich pracowników, wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

W przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy można skorzystać z 3 miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników.

Skorzystać może każda firma, ale musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej rok i odnotować 15% lub 25% spadki obrotów. Świadczenie te może być łączone z innymi świadczeniami w ramach Tarczy Antykryzysowej. Nie może też posiadać zaległości w stosunku do urzędu skarbowego jak i do ZUS.

Więcej na ten temat:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow

4.   Pożyczka w ramach Tarczy Antykryzysowej, wsparcie z ARP

Jest to pożyczka z ARP. W jej ramach Twoi pracownicy dostaną kwotę netto bezpośrednio na swoje konto. Pożyczka jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiebiorstw.

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/pozyczka-obrotowa-finansujaca-wyplate-wynagrodzen-w-sektorze-msp

5.   Umorzenie zaległości podatkowej, wsparcie z KAS w ramach Tarczy

Oczywiście nie jest powiedziane, że urząd się zgodzi. Ale zawsze można spróbować.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/gov/zawnioskuj-o-umorzenie-zaleglosci-podatkowej

6.   Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych w ramach tarczy Anty

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/gov/nie-plac-abonamentu-i-oplat-audiowizualnych

7.   Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT w ramach Tarczy Antykryzysowej

Więcej:

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-nizsze-zaliczki-na-pit-cit

8.   Dofinansowanie na prowadzenie działalności osoby samozatrudnionej, wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy

Aby z tego skorzystać trzeba przez co najmniej rok prowadzić działalność gospodarczą, tak aby przedstawić dwa kolejne miesiące z 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci

9.   Zapłata PIT za swoich pracowników w późniejszym terminie

Będziesz mógł przedłużyć termin przekazania zaliczek na PIT od wynagrodzeń swoich pracowników o ile urząd się zgodzi.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-pit-za-swoich-pracownikowW razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z ekspertami w ramach Izbowego Pakietu Wsparcia dla Firm. 
Wszystkich Państwa zainteresowanych 
prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Północnej Izby Gospodarczej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

 

 

  
  • Ciekawi Utra 404x335
  • PFP FUR2.0