fbpx

 

SAVE THE DATE 25 26 SIERPNIA 1

 

Nowe, uproszczone produkty Aagencji Rozwoju Przemysłu SA wspierające Klientów MŚP w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.  Działania i produkty są uzupełnieniem wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z obszaru MŚP ze strony całej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

W skład nowych uproszczonych produktów oferowanych dla klientów z Segmentu MŚP wchodzą:

  • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln zł – do dyspozycji klientów MŚP zostały specjalnie przygotowane nowe produkty wspierające ich w trakcie stanu epidemii COVID-19 – uproszczona pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln zł. Klient zyskuje dodatkowe środki na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym w okresie trwania stanu epide­mii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez okres następujący po odwołaniu tego stanu do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębior­ców.
  • Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP – dodatkowo przygotowano nową uproszczoną pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP, której celem jest wypłata w kwocie netto wymaganego do finanso­wania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Pożyczka może stanowić uzupełniające źródło finansowania wyna­grodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzy­sowej.

 

  • Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych dla klientów z sektora MŚP z branży transportowej -  refinansowanie umów leasingu, których wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat, pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t, kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta, okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją), karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy, marża zgodna z siatką cen dla produktu, opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%, opłaty manipulacyjne 0%

Głównymi warunkami, które klient musi spełnić, aby móc otrzymać powyższe produkty są:

firmy z obszaru MŚP - małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzenie rachunkowość na zasadach pełnej księgowości, prowadzenie działalność minimum przez 12 miesięcy, Przychody ze sprzedaży za 2019 lub ostatni okres obrachunkowy  są na poziomie min. 4 mln zł, Ostatni rok zakoń­czony dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja oraz dodatni wynik netto), przedstawienie adekwatniego zabezpieczenia min. 120 % wartości wnioskowanej Pozyczki.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na specjalnie stworzonej stronie internetowej www.arp-tarcza.pl gdzie również będziecie Państwo mogli złożyć bez zbednych formalności wniosek on-line o wybrany produkt.

 

Na każdym etapie procesowania transakcji możecie Państwo skorzystać z pomocy przedstawicieli ARP SA (lista na stronie https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/centrum-obslugi-przedsiebiorcow) lub porzez przedstawicieli Infolini PFR nr tel. 800 800 120.

 

  
  • Ciekawi Utra 404x335
  • PFP FUR2.0