Baner nowastrona

 

Legalizacja Baner

22 listopada br. Choszczeński oddział Północnej Izby Gospodarczej wspólnie z Urzędem Skarbowym w Choszcznie zorganizował  dla firm zrzeszonych w Izbie konferencje z Kierownictwem Urzędu Skarbowego w Choszcznie.

Celem spotkania było omówienie zagadnień z zakresu:

  • Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) – m.in.:
  • zmianie terminu do przekazywania do urzędów skarbowych informacji t.j. PIT-8C,     PIT-11, PIT-R oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR - wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • nowej usługi „Twój e-PIT",
  • zmian dotyczących terminów składania zeznań podatkowych oraz zwrotu nadpłaty,
  • Ulg uznaniowych w świetle Ordynacji podatkowej,
  • Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) - najczęściej popełnianych błędów, planowanych zmian od nowego roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom przybyłym na spotkanie jak również Pani Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie za zaproszenie i miłe ugoszczenie.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

PFP PIG 1250x300