Legalizacja Baner

Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu ponownie z Centrum Usługowo Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprosiła przedsiębiorców, a także osoby planujące podjęcie działalności na spotkanie dotyczące Funduszy Europejskich. Uczestnicy podczas spotkania dowiedzieli się o aktualnych naborach, o środkach jakimi dysponuje Lokalna Grupa Działania, gdzie szukać kapitału na wkład własny, jak również o projektach z których można otrzymać wsparcie dla firmy i na rozwój pracowników. Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach p. Michał Marszałek przedstawił możliwości realizacji projektów z wykorzystaniem Funduszy Europejskich a także nowy instrument tj. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zapoznał również z oficjalnymi źródłami informacji o Funduszach Europejskich i przedstawił aktualne nabory m.in. 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi.


Wiceprezes LGD Lider Pojezierza p. Ireneusz Kostka omówił zasady, limity pomocy na operację i beneficjenta oraz warunki wypłaty środków finansowych i zobowiązania beneficjenta. Pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. zł na jednego beneficjenta. Premia na podejmowanie działalności gospodarczej wynosi 60 tys. zł. z zaznaczeniem aby osoba fizyczna posiadała numer identyfikacyjny z ARiMR. Przedstawił planowane działania stowarzyszenia m.in. zaprosił do Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej a także poinformował, że są również środki z programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Dyrektor Oddziału Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku p. Elżbieta Stalmach przedstawiła rodzaje Gwarancji Zabezpieczających kredyty. Wyróżniamy Gwarancje PLG COSME, wysokość to 80% kwoty kapitału kredytu. Gwarancja (FG POIG) stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu w części przeznaczonej na sfinansowanie kosztów, na które Kredytobiorca nie otrzymał wsparcia pochodzącego ze środków UE. Kwota jednostkowa Gwarancji BGK de minimis wynosi 60% kwoty udzielonego kredytu z pewnymi zastrzeżeniami.

Doradca merytoryczny z Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego p. Krzysztof Jasek zapoznał uczestników z projektem "Kompleksowe wsparcie rozwoju zachodniopomorskich MŚP". Celem projektu jest wprowadzenie do przedsiębiorstw zarządzania strategicznego jako podstawy planowania działań rozwojowych firmy. W ramach projektu jest przeprowadzenie analizy firmy z przygotowaniem 2-letniego Planu Rozwoju firmy oraz cele strategiczne na 3 lata. Działania doradców obejmuje zebranie danych o firmie, analizę 4 perspektyw, spisanie strategii, analizę SWOT, określenie krytycznych czynników sukcesu i wskazanie obszarów interwencji, opracowanie planów realizacji potrzeb rozwojowych, doradztwo i monitoring w zakresie wdrożenia planów.

Specjalista Mobilny Doradca z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości p. Joanna Ligenza zapoznała uczestników z projektem „Fundusz Usług Rozwojowych w zachodniopomorskim”, który opiera się na refinansowaniu zakupu usług rozwojowych przy wykorzystaniu środków unijnych. Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji. Rodzaje usług rozwojowych to m.in. studia podyplomowe, szkolenia, doradztwo. Doradca omówił jak uzyskać dofinansowanie, zasady refundacji a także zapoznała z funkcjonowaniem strony serwisu i bazy usług rozwojowych.

Po zakończeniu prezentacji do dyspozycji byli przedstawiciele Lokalnego Punktu Funduszy Europejskich, Lidera Pojezierza oraz Funduszu Usług Rozwojowych. Jeśli są Państwo zainteresowani ww. tematyką możemy przesłać szczegółowe informacje, proszę o kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Północna Izba Gospodarcza oraz Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zapraszają na spotkanie pt. „Fundusze Europejskie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą”. Spotkanie odbędzie się dnia 5 września (wtorek) 2017 r. o godz. 10.00 w CUD Myślibórz.

Północna Izba Gospodarcza oraz Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprosiły firmy na szkolenie podczas którego uczestnicy zapoznali się ze zmianami w prawie pracy, zmianami w pracy tymczasowej oraz z zasadami bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

Północna Izba Gospodarcza oraz Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprosili przedsiębiorców na szkolenie, w ramach którego odbyły się indywidualne konsultacje dotyczące trudnych i złożonych zagadnień z zakresu pobytu, podjęcia pracy i zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenie poprowadziła p. Monika Olszewska z MRM Consulting.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3