fbpx

S23

Dziś 19.03.2019r. odbyło się spotkanie klastra HoReCa, na spotkaniu omówione zostały działania jakie hotelarze będą podejmować w zakresie rozwoju turystyki. Nasz region będzie promowany na wydarzeniach inauguracyjnych połączenie lotnicze Szczecin-Kopenhaga dzięki współpracy hoteli z ramienia klastra.

Celem Klastra jest integracja środowiska hotelarsko - gastronomicznego miasta Szczecin, a do jej kompetencji należy w szczególności:

a.           inicjowanie i rozwijanie systemu wzajemnej współpracy poprzez pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy obiektami hotelarskimi i restauracyjnymi w Szczecinie oraz pomoc w nawiązywaniu                 kontaktów w kraju i zagranicznych w branży hotelarsko – gastronomicznej ( lub pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą);

b.           inicjowanie i rozwijanie współpracy z placówkami edukacyjnymi kształcącymi w zawodach hotelarsko – gastronomicznych poprzez doradztwo organizacyjne, techniczne, tworzenie rzetelnych                     miejsc praktyk zawodowych i miejsc doskonalenia zawodowego;

c.            tworzenie zespołów ekspertów, doradców;

d.           bycie rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym czy krajowym;

e.           organizowanie szkoleń dla pracowników z branży hotelarsko -gastronomicznej;