fbpx

 

7MKM baner 1150x250px pg1 20180701

 

4 wrzesnia br. (wtorek) w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej po raz kolejny odbyło się spotkanie Klubu Lean Management w formule Lean Coffee.

Formuła Lean Coffee, odnajduje się w tradycji spotkań klubowych i na pewno jest warta kontynuacji w przyszłości. Jej zaletą jest możliwość wymiany myśli, na ważne dla uczestników tematy,
w przyjaznym gronie zainteresowanych tym osób. Tym razem zgromadzeniu zaproponowali następujące tematy:
Poka Yoke;
Motywowanie i przekonywanie pracowników do zmiany w pracy;
Wykorzystywanie i przeznaczenie Kluczowych Czynników Efektywności (KPI).
Mowa też była o niezbyt chlubnej stronie koncepcji Lean Management, mianowicie ignorowania podstawowych praw Toyota Production System pod hasłem: „Czego nie chcemy wiedzieć o Systemie Produkcyjnym Toyoty”, przyczyny niepowodzeń wdrożenia koncepcji. Wprowadzenie do tematu zrobił Jerzy Fiuk, który całe spotkanie poprowadził.

ciekawi

konsultacjelean27042018

pfp27042018a