Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /templates/frontend/runless.php on line 38

Warning: file_get_contents(http://izba.info//media/system/css/system.css): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /templates/frontend/runless.php on line 38
Kolejne spotkanie Klubu Lean Management za nami! - Północna Izba Gopodarcza

4 wrzesnia br. (wtorek) w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej po raz kolejny odbyło się spotkanie Klubu Lean Management w formule Lean Coffee.

Formuła Lean Coffee, odnajduje się w tradycji spotkań klubowych i na pewno jest warta kontynuacji w przyszłości. Jej zaletą jest możliwość wymiany myśli, na ważne dla uczestników tematy,
w przyjaznym gronie zainteresowanych tym osób. Tym razem zgromadzeniu zaproponowali następujące tematy:
Poka Yoke;
Motywowanie i przekonywanie pracowników do zmiany w pracy;
Wykorzystywanie i przeznaczenie Kluczowych Czynników Efektywności (KPI).
Mowa też była o niezbyt chlubnej stronie koncepcji Lean Management, mianowicie ignorowania podstawowych praw Toyota Production System pod hasłem: „Czego nie chcemy wiedzieć o Systemie Produkcyjnym Toyoty”, przyczyny niepowodzeń wdrożenia koncepcji. Wprowadzenie do tematu zrobił Jerzy Fiuk, który całe spotkanie poprowadził.

DANA2 1100x25019415