6 grudnia br. o godz. 17.30 zapraszamy  na ostatnie, w tym roku kalendarzowym, spotkanie z tematyką Lean Management. Tym razem tematem wiodącym będzie podejście do kwestii "problemu" i stosowane narzędzia analizy i rozwiązywania problemów. 

8 listopada br. Klub Lean Management zajmował się informacją zarządczą. Klasyczne metody przygotowywania tej informacji, oparte o rachunek kosztów, są dosyć skomplikowane i mogą być obarczone sporym błędem. Co za tym idzie, podejmowane na ich podstawie decyzje, mogą okazać się niewłaściwe. Przyczyną rosnący udział kosztów ogólnych w strukturze kosztów firmy.

Klub Lean Management zaprasza na swoje listopadowe zebranie. Spotykamy się 8 listopada br. (wtorek) o godz. 17.30 w salach Północnej Izby Gospodarczej. Tym razem, tematem przewodnim będzie próba znalezienia odpowiedzi na pytanie "Jak przekształcać pozytywne zmiany Lean Management (LM) w zyski firmy"?

Kaizen będzie przewodnim tematem październikowego spotkania w Klubie Lean Management. Zapraszamy na nie zarówno tych, którzy chcą się dowiedzieć czegoś o kaizen, jak i tych, którzy będą nam chcieli o tym narzędziu poopowiadać. 

19 września br. (poniedziałek) w siedzibie Izby goścmi Klubu Lean Management przy Izbie byli Panowie z oddziału Stowarzyszenia PMI w Szczecinie. Przedstawili bardzo interesująco wprowadzenie do zarządzania projektami. Prawie dwie godziny  rozmowy, świetnie moderowanej przez prowadzącego wykład.

Północna Izba Gospodarcza i Klub Lean Management zapraszają na spotkanie z doświadczonymi praktykami w dziedzinie zarządzania projektami zrzeszonymi w szczecińskim oddziale globalnej organizacji Project Management Institute. Spotykamy się 19 września, w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej, o godz. 18.00.

Za nami kolejne spotkanie Klubu. Tym razem rozmowa dotyczyła tego od czego/gdzie powinno się zaczynać wdrażanie LM w firmie? Podkreślano znaczenie uświadomienia załodze celu  przeprowadzanych zmian. Brak świadomości i konieczność "ślepego" wykonywania poleceń przełożonych, to częsta przyczyna niepowodzeń wdrażania wszelkich projektów zmiany. Lean Management nie jest tutaj wyjątkiem.

Spotkanie Klubu z bardzo interesującymi prezentacjami omawiającymi narzędzie 5S.  Koledzy zaprezentowali przykłady zastosowań i uwarunkowania istotne dla tego sposobu organizacji stanowisk pracowniczych i szerzej, organizacji środowiska pacy.  To była bardzo dobra rekomendacja 5S tym z nas, którzy takich doświadczeń jeszcze nie mają.  Brawo!

We wtorek, 7 czerwca br. odbyło się spotkanie Klubu Lean Management. 90 minut rozmowy o szczupłym zarządzaniu. Do tego wysoka ocena wystąpienia pana prof. Piotra Walentynowicza (Uniwersytet Gdański)  i pana Piotra Pocałujko z firmy Dr Hohn sp. z o.o., którzy 19 maja br. przybliżali nam tajniki wdrażania Lean w średniej wielkości firmie produkcyjnej.

7 czerwca br. (wtorek) o godz. 17.30 w siedzibie Izby odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Lean Management.

banerek