21 września 2017 r. odbyło się spotkanie Klubu Kobiet Biznesu. Panie podsumowały ostatni okres działań oraz przedstawiły pomysły na najbliższy okres.

Członkinie omawiały temat przyjęcia  kolejnych kandydatek, aby zachęcić Panie do włączenia się w prace Klubu na stronie internetowej Izby regularnie będą pojawiały się wywiady z członkiniami. 18 października br. odbędzie się posiedzenie sprawozdawczo - wyborcze podczas którego Zarząd przedstawi efekty rocznej pracy oraz zostanie wybrany Zarząd na kolejną kadencję.

 

DANA2 1100x25019415