11 września br. odbyło się pierwsze powakacyjne Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego. Podczas spotkania poruszono tematy:


- szkolenia z zakresu geotechniki, którego organizacja planowana jest w siedzibie Izby
- praktyk studenckich w porozumieniu z Wydziałem Architektury i Budownictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
- spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta w sprawie kryteriów jakimi powinna odpowiadać baza danych przedsiębiorstw z Pomorza Zachodniego, które mogą świadczyć usługi dla miasta
- terminy kolejnych spotkań Zarządu
- sprawy bieżące

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 23 października br.

ceopunkt27042018

konsultacjelean27042018

pfp27042018a