Z przyjemnością informujemy, iż w prestiżowym "Raporcie z inwentryzacji klastrów w Polsce", przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, znalazły się dwa izbowe klastry: Zachodniopomorski Klaster Budowlany oraz Klaster Przemysłów Kreatywnych, które pozytywnie przeszły weryfikację i umieszczone zostały na Mapie Klastrów PARP wśród 134 zidentyfikowanych inicjatyw klastrowych w Polsce.

21 marca br. odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu Klastra Budowlanego. Panowie poruszyli temat opracowania strategii klastra a tym samym powstanie platformy firm budowlanych, która doskonale się w nią wpisuje.

26 lutego br. w siedzibie Izby w Szczecinie odbyło comiesięczne spotkanie Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego. Gościem spotkania był Pan Piotr Ostrowski, który członkom Klastra udzielił konsultacji w sprawie możliwości uzyskania funduszy unijnych dla firm z branży budowlanej.

Wszystkie firmy z branży budowlanej i okołobudowlanej zachęcamy do aktywnego włączenia się w prace Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego. Przypominamy, że jest to najstarszy i największy klaster działający obecnie przy Północnej Izbie Gospodarczej. 

DANA2 1100x25019415