22 stycznia br. w siedzibie Izby odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Klastra Budowlanego. Członkowie ustalali plan działania na nową kadencję oraz powołanie zespołów, które tematycznie będą zajmowały się sprawami Klastra.

19 listopada br. w siedzibie Izby nasi eksperci w osobach radców prawnych Krzysztofa Peśli oraz Marcina Pelca przeprowadzili dla firm z branży budowlanej i okołobudowlanej szkolenie na temat działalności budowlanej w Niemczech.

17 listopada br. (wtorek) w siedzibie Izby odbyło się Zgromadzenie wyborcze Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego przy Północnej Izbie Gospodarczej. Drogą głosowania wybrany został Zarząd w składzie:

19 listopada br. (czwartek) zapraszamy wszystkie firmy z branży budowlanej i okołobudowlanej na szkolenie dotyczące działalności budowlanej firm polskich w Niemczech. Spotkanie poprowadzą radcowie prawni: Krzysztof Peśla oraz Marcin Pelc.

DANA2 1100x25019415