Zarząd Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego uprzejmie informuje, iż na dzień 17 listopada 2015 roku na godz. 14.00 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 86 w Szczecinie zwołuję Zgromadzenie Ogólne Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego działające jako zgromadzenie wyborcze z następującym porządkiem obrad:

22 września br. (wtorek) w siedzibie Izby w Szczecinie odbyło się spotkanie Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego. Przedstawiciele firm budowlanych zrzeszonych w Izbie bardzo licznie pojawili się na spotkaniu.

22 września br. zapraszamy wszystkie firmy z branży budowlanej na spotkanie dotyczące Nowelizacji Prawa Budowlanego (D.U. 2015 oz.443), które zaczęło obowiązywać od 28 czerwca br.

Zapraszamy firmy z branży budowlanej na spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Krzysztofem Soską, które odbędzie się 25 sierpnia br. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta w Szczecinie.

DANA2 1100x25019415