fbpx

W Północnej Izbie Gospodarczej w maju br. powstał klaster, który w swych założeniach będzie platformą wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze technologicznym i innowacyjnym. Klaster będzie działa na rzecz zwiększania świadomości innowacyjnej MSP, będzie wspierał i rozwijał sieć współpracy sektora B+R z gospodarką. Klaster jako jeden z ważniejszych elementów swego działania upatruje w adaptacji innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań z Polski czy z zagranicy na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Ponadto ideą Klastra jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy firmami, instytucjami otoczenia biznesowego, ośrodkami badawczymi, uczelniami i szkołami w celu:
- wspierania i rozwoju gospodarki opartej na innowacjach,
- promowanie gospodarki efektywnej, konkurencyjnej i przyjaznej środowisku,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- wsparcie kooperacji przedsiębiorstw,
- rozwijanie stabilnego i przyjaznego przedsiębiorcom otoczenia biznesowego,
- wdrażania innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań funkcjonujących już w Polsce i na świecie w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki jak i tworzenia nowych miejsc pracy,
- podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji w szczególności poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw,
- skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych oraz efektywnego transferu wiedzy do praktyki.

Misją klastra jest stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw i różnego rodzaju instytucji oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań. Głównym założeniem Klastra jest wspieranie nowości, ulepszeń i wynalazków wypracowywanych z pomocą środowisk naukowych i badawczych. Strategia Klastra charakteryzuje się skutecznym tworzeniem i efektywną dyfuzją innowacji produktowych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych. Klaster za cel stawia sobie wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i wypracowanie ich stałej, ponadprzeciętnej pozycji konkurencyjnej, co umożliwi trwałe, sukcesywne podnoszenie poziomu konkurencyjności zachodniopomorskiego. Rolą klastra jest również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z innych obszarów Polski, jak i z zagranicy w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, jak również w celu tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia jakości kapitału społecznego województwa. Docelowo Klaster będzie spełnia rolę regionalnego think tanku.

Na spotkaniu grupy założycielskiej w składzie Marzena Ustupska SINISPOL Sp. z o.o., Celina Skrobisz Agencja Reklamowa EVENEMA, Agata Baryła Agencja Reklamowa EVENEMA opracowano plan działań klastra na rok 2015. Jednocześnie już dziś zapraszamy przedsiębiorców do włączenia się w prace klastra, 13 sierpnia w Północnej Izbie Gospodarczej odbędzie się zgromadzenie ogólne, podczas którego zostanie powołany zarząd klastra, jak również przyjęty zostanie plan działań.