Baner nowastrona

 

Legalizacja Baner

Konkurs Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021

Niezwykle miło jest nam poinformować, że wystartowała kolejna edycja Konkursu Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego!

W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, od co najmniej 1 roku obrotowego poprzedzającego ogłoszenie tegorocznej Konkursu, posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego, a prowadzone przez nich przedsiębiorstwa są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach związanych z wielkością zatrudnienia:

I kategoria – Przedsiębiorstwo do 50 zatrudnionych.

II kategoria – Przedsiębiorstwo zatrudniające od 51 do 250 zatrudnionych.

III kategoria – Przedsiębiorstwo powyżej 250 zatrudnionych.

Ponadto, pracodawcy będą oceniani także w kategoriach jakościowych:

IV kategoria – Menedżer Roku Pomorza Zachodniego

V kategoria – Społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko, w którym działa.


Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, który samodzielnie zgłosi chęć udziału
w konkursie, zostanie zgłoszony przez Członka Kapituły Konkursu, zostanie zgłoszony przez osobę postronną lub pracownika firmy.

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest poprawnie i kompletne wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która obejmuje:

 1. Ankietę zgłoszeniową zawierającą podstawowe informacje o pracodawcy lub formularz on-line
 2. Logotyp w wersji elektronicznej – przesłany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pisemne oświadczenie pracodawcy o postępowaniach karnych oraz postępowaniach
  o wykroczenia zakończonych lub będących w toku - dotyczy wyłącznie postępowań wobec organów administracji publicznej
 4. Oświadczenie o niezaleganiu wobec zobowiązań podatkowych i ZUS
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów promocji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesyłać do dnia 30.11.2021 r.

(liczy się data wpływu).

Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po zamknięciu listy zgłoszeń kandydatów do nagrody Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego, Kapituła Konkursu w posiedzeniu niejawnym wybierze laureatów w każdej
z pięciu kategorii, kierując się kryteriami:

 • Wdrożenia nowoczesnych form zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • Przestrzegania prawa pracy
 • Wspierania społeczności lokalnej oraz pracowników firmy (uczestnictwo i wspierania przedsięwzięć ważnych społecznie i akcji charytatywnych)
 • Otrzymania w ostatnim roku certyfikaty, nagrody oraz wyróżnienia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Organizowania staży i praktyk dla uczniów i studentów
 • Dbałości o zasoby i środowisko naturalne
 • Stosowania zasad etyki i uczciwej konkurencji
 • Działalności na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • Wspierania lokalnego środowiska gospodarczego oraz współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie wdrażania innowacji.

W Konkursie „Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego” kandydatom, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ocenie Kapituły przyznaje się tytuły:

 1. Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021 w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa
 2. Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021 w kategorii przedsiębiorstwo średniej wielkości
 3. Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021 w kategorii duże przedsiębiorstwo
 4. Menedżer Roku Pomorza Zachodniego 2021
 5. Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021 w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się 16 grudnia 2021 roku
o godzinie 18:30 w Hotelu Novotel Szczecin Centrum – ul. 3 Maja 31.

 

Wszelkich informacji o Konkursie udziela Remigiusz Babiło – tel. 790765662 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Działanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu województwa Zachodniopomorskiego. 

00 Logo wersja podstawowaRGBprzezroczysta 2

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

PFP PIG 1250x300