Legalizacja Baner

Cennik usług legalizacyjnych 

 

EKSPORT

Lp.

Czynności legalizacyjne

Cena w PLN

Stawka VAT w % *

1. 

Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej 

100

0

2. 

Wystawienie           świadectwa           pochodzenie            towarów

finansowanych ze środków unijnych

200

0

3. 

Wystawienie dodatkowej strony świadectwa pochodzenie towarów finansowanych ze środków unijnych

200

0

4. 

Legalizacja       dokumentów    handlowych      związanych      z eksportem towarów 

80

0

5. 

Legalizacja dodatkowych, powyżej 4 kopii, dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów

10

0

6. 

Dodatkowa legalizacja każdej strony legalizowanego dokumentu handlowego związanego z eksportem towarów

60

0

7. 

Przygotowanie wniosku o legalizację dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów

50

0

8. 

Przygotowanie dokumentów do wniosku o legalizację dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów

25

0

* W przypadku potwierdzania lub / i wystawiania dokumentów do krajów Unii Europejskiej stawka podatku VAT wynosi 23% 

 

 

 

IMPORT

Lp.

Czynności legalizacyjne

Cena w PLN

Stawka VAT w % 

9. 

Legalizacja dokumentów handlowych związanych z importem towarów

100

23

10. 

Formularze form A

3

23

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3