banerrejs09072018

 

22 czerwca br. przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej w Choszcznie mieli okazję wziąć udział w szkoleniu na temat zatrudnienia cudzoziemców. Spotkanie przeprowadziła Pani Monika Olszewska właścicielka firmy MRM CONSULTING.

Na szkoleniu firmy zrzeszone w Izbie mogły  dowiedzieć się między innymi o tym  jakie dokumenty są wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP; poznać sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom; dowiedzieć się jakie konsekwencje może ponieść obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt obcokrajowcowi. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za udział.

paprykarz