Po raz kolejny w dniu 30 czerwca 2016r odbyło się spotkanie z cyklu Biznesowy Czwartek organizowane przez Północną Izbę Gospodarczą w Koszalinie. Przedsiębiorcy spotkali się, po długim okresie oczekiwania na otwarcie w City Box. Cykl co miesięcznych spotkań poświęcony jest prezentacji firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej w Koszalinie, reprezentantów określonych branży.

koszalin28062016

Z okazji obchodów 750-lecia nadania Koszalinowi praw miejskich gościła u nas delegacja z Iwano-Frankiwska - Miasta Partnerskiego. Korzystając z obecności przedstawicieli Ukrainy w naszym mieście, przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej zorganizowali spotkanie w dniu 23 maja 2016 r. w Coffee House przy ul. Dzieci Wrzesińskich.

W dniu 11 maja 2016 roku w Hotelu Gromada Arka, odbyło się Zgromadzenie Członków Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium sprawującej zarząd Radzie. Na drugą kadencję została wybrana dotychczasowa Rada Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, w składzie:

DANA2 1100x25019415