Z okazji obchodów 750-lecia nadania Koszalinowi praw miejskich gościła u nas delegacja z Iwano-Frankiwska - Miasta Partnerskiego. Korzystając z obecności przedstawicieli Ukrainy w naszym mieście, przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej zorganizowali spotkanie w dniu 23 maja 2016 r. w Coffee House przy ul. Dzieci Wrzesińskich.

W dniu 11 maja 2016 roku w Hotelu Gromada Arka, odbyło się Zgromadzenie Członków Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium sprawującej zarząd Radzie. Na drugą kadencję została wybrana dotychczasowa Rada Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, w składzie:

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ w Koszalinie. Na podstawie Art. 14 statutu w imieniu Rady Izby serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, które odbędzie się w dniu 11 maja (środa) o godz. 13.00 w Hotelu Gromada ARKA – Sala Szmaragdowa przy ul. Zwycięstwa 20-24 w Koszalinie.

Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, Pan Roman Biłas, pragnie zaprosić do udziału w spotkaniu pn. Dzień Otwarty Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie przy gorącej kawie i słodkich wyrobach przygotowanych przez Piekarnię Bajgel, w dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 10.30, w Hotelu Gromada – Restauracja Koszalin, przy ul. Zwycięstwa 20-24.

banerek