fbpx

Północna Izba Gospodarcza oraz Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zapraszają na szkolenie pt. „Prawo pracy”. Dodatkowo zostaną poruszone tematy:  pracy tymczasowej i bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

I część: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej. Roland Węgrzynowski - Kierownik Zespołu Informatyki z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

II część: Głównym założeniem szkolenia jest przybliżenie w przystępny sposób zagadnień prawa pracy oraz wskazanie możliwości sprawnego zastosowania zmieniających się przepisów w codziennym funkcjonowaniu zakładu pracy. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie ostatnich zmian przepisów nie tylko od strony teoretycznej, poprzez przytoczenie ich brzmienia, ale przede wszystkich ma wskazać drogę praktyczną w prawidłowym ich stosowaniu. Ponadto, z racji doświadczenia zawodowego trenera, celem tego spotkania jest także  przybliżenie słuchaczom zasad postępowania kontrolnego, współpracy z organami kontroli, uprawnień podmiotów kontrolowanych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagadnień, które w bieżącym roku kalendarzowym, bez wątpienia będą przedmiotem kontroli PIP.

W ramach szkolenia planowane jest:

- zapoznanie uczestników z tematem zajęć w ujęciu teoretycznym, przedstawienie zakresu, podstaw prawnych,

- rozwiazywanie problemów pojawiających się w codziennej pracy,

- pomoc w opracowywaniu wzorów dokumentów kadrowo-płacowych oraz wskazanie zasad obowiązujących przy opracowywaniu aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminy),

- udzielenie wskazówek w zakresie prawidłowego wypełniania dokumentów pracowniczych,

- wskazanie drogi zgodnego z prawem przejścia przez procedury kontrolne. Szkolenie będzie uwzględniało ponadto zależności w zakresie stosowania przepisów ogólnych prawa pracy (Kodeks pracy) w stosunku do pracowników samorządowych, których stosunek pracy regulowany jest przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

Małgorzata Klowan – prawnik-praktyk - w latach 2003-2017 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy – specjalisty. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze inspektora pracy zajmowała się przede wszystkim:

• kontrolą i nadzorem nad warunkami pracy (kontrole zakładów pracy),

• przygotowywaniem analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych,

• współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy),

• czynnie uczestniczyła w akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP, a adresowanych do różnych grup zawodowych oraz młodzieży szkolnej i studentów,

• przygotowywała szereg opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy,

• specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz podmiotach leczniczych. - od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców.

III część: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów o pracy tymczasowej od 1 czerwca 2017 oraz zmianami dla osób z Ukrainy w zakresie wiz. Kamil Zieliński - z Agencji zatrudnienia 7HR. Lider pośrednictwa pracy na rynku Pomorza Zachodniego. Specjalizujemy się w rekrutacji obcokrajowców. Dyrektor Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Szkolenie odbędzie się dnia 2 sierpnia 2017 r. w godzinach 8.45 – 15.00 w Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 31.07.2017r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Liczba miejsc ograniczona.

Informacje można uzyskać w Północnej Izbie Gospodarczej w Myśliborzu tel. 957468914 Anna Dzięcioł oraz w Centrum Usługowo Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu tel. 957460278 Marta Trzeciak, Wioletta Urban.

DO POBRANIA PROGRAM SPOTKANIA.