fbpx

Centrum Usługowo Doradczym z Północną Izbą Gospodarczą w Myśliborzu zaprosiła firmy oraz organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich. Dodatkowo Dariusz Grudziński z UMiG Myślibórz omówił Działanie 9.3 związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach Tomasz Tyczkowski, Michał Marszałek poinformowali przedsiębiorców o tym jak pozyskać dofinansowanie na rozwój działalności firmy. O podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach ubiegania się o wparcie. Polska otrzyma łącznie z PROW i PORYBY ok. 115 mld euro. W ramach funduszy polityki spójności realizowanych jest 6 krajowych programów z których możemy skorzystać. Zostały omówione mechanizmy finansowania. Firmy otrzymały informację z jakiego programu można uzyskać wsparcie na projekty badawcze i wdrażanie innowacji oraz dofinansowanie na Informatyzację. Firmy mogą również poprawić efektywność energetyczną z programu regionalnego a energia ze źródeł odnawialnych może być częścią projektu. Przedsiębiorcy dowiedzieli się o dofinansowaniu na zwiększenie swojej aktywności na rynkach zagranicznych. Zostały również omówione środki dla organizacji pozarządowych, na naukę dzieci i dorosłych, na kształcenie cyfrowe. Pomoc osobom w trudnej sytuacji, rozwój ekonomii społecznej a także wsparcie ochrony środowiska naturalnego. Rozwój kultury i infrastrukturę społeczną. Podczas spotkania została przekazana lista firm – członków Północnej Izby Gospodarczej, które zajmują się funduszami europejskimi. Lokalny Punkt Funduszy Europejskich pomaga beneficjentom Funduszy Europejskich przy realizacji, rozliczaniu projektów. Planujemy kolejne spotkania nt. Funduszy Europejskich.