fbpx

Północna Izba Gospodarcza oraz Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprosiły firmy na szkolenie podczas którego uczestnicy zapoznali się ze zmianami w prawie pracy, zmianami w pracy tymczasowej oraz z zasadami bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

Kierownik Zespołu Informatyki z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku p. Roland Węgrzynowski przedstawił szereg informacji nt. zasad bezpieczeństwa w sieci oraz zabezpieczenia sprzętu. Poradził, gdzie szukać rzetelnych informacji i programów. Zaznaczył aby kupować w bezpiecznych sklepach internetowych, a płacąc w sieci kartą korzystać z usługi 3D-Secure. Omówił również ostatnie ataki, które sparaliżowały m.in. systemy informatyczne na Ukrainie. Zapoznał uczestników z zasadami bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej m.in. sprawdzenie numeru NRB w treści SMS-ów autoryzacyjnych. Zwrócił uwagę na otrzymywane e-maile i na najsłabsze ogniwo jakim jest nieświadomy pracownik. Podkreślił, co nas powinno zaniepokoić i co należy zrobić jeśli popełniliśmy błąd, i komputer jest zainfekowany. Ekspert prawa pracy Pani Małgorzata Klowan z Kancelarii Eksperci Szczecin wyjaśniła ostatnie zmiany w prawie pracy od strony teoretycznej i praktycznej a także przybliżyła słuchaczom zasady postępowania kontrolnego z uwzględnieniem nowych zagadnień, które będą przedmiotem kontroli PIP. Zostały omówione rodzaje umów o pracę po zmianach, nowe okresy i zasady wypowiadania umów, limity oraz wyłączenia dotyczące możliwości zawierania umów o pracę na czas określony, jak również nowe zasady wydawania świadectw pracy. Słuchacze zapoznali się ze zmianami jakie weszły w życie dotyczące umów zleceń m.in. rejestr godzin zlecenia. A także z zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz z podstawami prawnymi i zasadami naliczania wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowych oraz opiekuńczych. Pan Kamil Zieliński z Agencji zatrudnienia 7HR zapoznał uczestników ze zmianami przepisów o pracy tymczasowej od 1 czerwca 2017 oraz zmianami w zakresie wiz dla osób z Ukrainy.