fbpx

Pracodawca Roku 2

 

15 lat polski w unii europejskiej baner

 

Krajowa Administracja Skarbowa, Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu oraz Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców, które odbędzie się dnia 20 lutego 2018 r.

Inspektorat ZUS, Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu oraz Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu zapraszają na trzecie spotkanie informacyjne w ramach cyklu spotkań z ZUS.

Inspektorat ZUS, Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu oraz Północna Izba Gospodarcza zapraszają na kolejne spotkania informacyjne.

Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu ponownie z Centrum Usługowo Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprosiła przedsiębiorców, a także osoby planujące podjęcie działalności na spotkanie dotyczące Funduszy Europejskich. Uczestnicy podczas spotkania dowiedzieli się o aktualnych naborach, o środkach jakimi dysponuje Lokalna Grupa Działania, gdzie szukać kapitału na wkład własny, jak również o projektach z których można otrzymać wsparcie dla firmy i na rozwój pracowników. Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach p. Michał Marszałek przedstawił możliwości realizacji projektów z wykorzystaniem Funduszy Europejskich a także nowy instrument tj. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zapoznał również z oficjalnymi źródłami informacji o Funduszach Europejskich i przedstawił aktualne nabory m.in. 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi.


Wiceprezes LGD Lider Pojezierza p. Ireneusz Kostka omówił zasady, limity pomocy na operację i beneficjenta oraz warunki wypłaty środków finansowych i zobowiązania beneficjenta. Pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. zł na jednego beneficjenta. Premia na podejmowanie działalności gospodarczej wynosi 60 tys. zł. z zaznaczeniem aby osoba fizyczna posiadała numer identyfikacyjny z ARiMR. Przedstawił planowane działania stowarzyszenia m.in. zaprosił do Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej a także poinformował, że są również środki z programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Dyrektor Oddziału Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku p. Elżbieta Stalmach przedstawiła rodzaje Gwarancji Zabezpieczających kredyty. Wyróżniamy Gwarancje PLG COSME, wysokość to 80% kwoty kapitału kredytu. Gwarancja (FG POIG) stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu w części przeznaczonej na sfinansowanie kosztów, na które Kredytobiorca nie otrzymał wsparcia pochodzącego ze środków UE. Kwota jednostkowa Gwarancji BGK de minimis wynosi 60% kwoty udzielonego kredytu z pewnymi zastrzeżeniami.

Doradca merytoryczny z Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego p. Krzysztof Jasek zapoznał uczestników z projektem "Kompleksowe wsparcie rozwoju zachodniopomorskich MŚP". Celem projektu jest wprowadzenie do przedsiębiorstw zarządzania strategicznego jako podstawy planowania działań rozwojowych firmy. W ramach projektu jest przeprowadzenie analizy firmy z przygotowaniem 2-letniego Planu Rozwoju firmy oraz cele strategiczne na 3 lata. Działania doradców obejmuje zebranie danych o firmie, analizę 4 perspektyw, spisanie strategii, analizę SWOT, określenie krytycznych czynników sukcesu i wskazanie obszarów interwencji, opracowanie planów realizacji potrzeb rozwojowych, doradztwo i monitoring w zakresie wdrożenia planów.

Specjalista Mobilny Doradca z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości p. Joanna Ligenza zapoznała uczestników z projektem „Fundusz Usług Rozwojowych w zachodniopomorskim”, który opiera się na refinansowaniu zakupu usług rozwojowych przy wykorzystaniu środków unijnych. Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji. Rodzaje usług rozwojowych to m.in. studia podyplomowe, szkolenia, doradztwo. Doradca omówił jak uzyskać dofinansowanie, zasady refundacji a także zapoznała z funkcjonowaniem strony serwisu i bazy usług rozwojowych.

Po zakończeniu prezentacji do dyspozycji byli przedstawiciele Lokalnego Punktu Funduszy Europejskich, Lidera Pojezierza oraz Funduszu Usług Rozwojowych. Jeśli są Państwo zainteresowani ww. tematyką możemy przesłać szczegółowe informacje, proszę o kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.