banerrejs09072018

 

Już dwa przemiłe wieczory, Panie z Północnej Izby Gospodarczej w Świnoujściu spędziły na wspaniałych zabiegach w SPA nowego Hotelu " Trzy Wyspy".

Przy Północnej Izbie Gospodarczej w Świnoujściu powstała polsko-niemiecka grupa przedsiębiorców, którzy chcą razem współpracować w obrębie lokalnym. Transgraniczny charakter Świnoujścia powoduje lokalne kooperacje między przedsiębiorcami obu państw. Zaś naturalne granice, które powodują, że polscy i niemieccy przedsiębiorcy znajdują się na jednej wyspie Uznam zmuszają ich nie tylko do nowych inicjatyw, ale także do rozwiązywania wspólnych problemów.

24 listopada br. przedsiębiorcy Północnej Izby Gospodarczej w Świnoujściu mogli porozmawiać o wielu bieżących sprawach ze świnoujskim Inspektoratem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiciele ZUS mówili o obsłudze programu PŁATNIK, rozliczeniach i wpłatach świadczeń, rozliczeniach konta. Jednak najbardziej skupiono się na zasadach udzielania ulg i umorzeń w odniesieniu do należności z tytułu składek. Przedsiębiorcy byli bardzo zainteresowani bezzwrotnym wsparciem finansowym udzielanym przez ZUS na projekty inwestycyjne, doradcze i mieszane.

W środę 28.10 br. w nowym Hotelu „ Trzy Wyspy” , Północna Izba Gospodarcza w Świnoujściu we współpracy ze Świnoujską Organizacją Turystyczną, zorganizowała spotkanie dla branży turystycznej. Celem było podsumowanie letniego sezonu turystycznego w Świnoujściu.

paprykarz

DANA 1100x250 v219414