banerpracodawcaroku11042018a

Dnia 25 maja 2017 r. w biurze Północnej Izby Gospodarczej w Wałczu, odbyło się szkolenie nt. zatrudniania cudzoziemców.

Podczas szkolenia, które poprowadziła Pani Monika Olszewska - MRM Consulting, przedsiębiorcy poznali przepisy prawa, dotyczące zatrudnienia cudzoziemców oraz dowiedzieli  się m.in.: - jakie dokumenty są wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP; - jakie są sankcje, którymi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom - jakie konsekwencje może ponieść obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt obcokrajowcowi.

Podczas spotkania prezentowane były też kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP oraz warunki, które powinien spełnić, chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju. Po szkoleniu każda z firm mogła skorzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji, umożliwiających dokonanie - analizy okoliczności sprawy - analizy dokumentów - wyboru najkorzystniejszego rozwiązania prawnego dostosowanego do indywidualnego przypadku w celu uzyskania najkorzystniejszej formy zezwolenia na pracę i/lub legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

ceopunkt30102017

konsultacjelean01022018