fbpx

Symbol zastępczy tekstu 1

Północna Izba Gospodarcza w Wałczu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych serdecznie zapraszają przedsiębiorców na bezpłatne warsztaty nt. RODO - unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Warsztaty odbędą się dnia 10 maja (czwartek), o godz. 12.00 w sali szkoleniowej firmy GASTRONOMIK (budynek B Starostwa Powiatowego w Wałczu, przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54).

Podczas warsztatów dowiecie się Państwo:
– jakie zmiany dotyczące ochrony danych osobowych czekają przedsiębiorców i jak się na nie praktycznie przygotować,
– jak należy dostosować firmę do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i od czego zacząć proces wdrożeniowy,
– jak wykonać analizę ryzyka zgodnie przepisami RODO,
– jakie wyzwania są stawiane przed administratorem danych osobowych oraz inspektorem ochrony danych (IOD),
– co zmieni się dla dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI),
– jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.

Warsztaty poprowadzi adwokat Michał Skwira, zajmujący się kompleksową i profesjonalną obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Plan warsztatów

I
1. Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR.
2. Rola audytu w procesie wdrożenia RODO/GDPR.
3. Rodzaje audytów na gruncie RODO/GDPR.

II
1. Zasady audytowania.
2. Przeprowadzanie audytu.

III
1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i kryteriami procesu szacowania ryzyka.
2. Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko według RODO/GDPR

IV
1. Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.
• obniżanie ryzyka,
• redukcja ryzyka,
• uniknięcie ryzyka,
• transfer ryzyka.

Serdecznie zapraszamy Państwa już na godzinę 10.30 – na spotkanie z przedstawicielami Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., którzy poinformują Państwa o zasadach ubiegania się o granty na doradztwo w ramach projektu "Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP" Działanie 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Usługi, na które MŚP mogą otrzymać dofinansowanie, dotyczą doradztwa świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w szczególności w zakresie:

* transferu technologii,
* ochrony własności intelektualnej,
* kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R,
* wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
* jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu),
* korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi,
* ekoinnowacji i efektywności zasobów,
* wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,
* opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne - wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Grantobiorcy wynosi 50 000,00 zł (do 50% wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej).

Podczas spotkania odbędą się także konsultacje indywidualne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu oraz warsztatach dotyczących RODO, prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia swojej obecności: nr tel.
67 387 01 34.

Konferencja banner 1100x250