fbpx

SZYMON HOŁOWNIA baner

 

7MKM baner 1150x250px pg1 20180701

 

Zarząd Powiatu  Nowotomyskiego oferuje do sprzedaży działki na terenie Starego Tomyśla o łącznej powierzchni 2,0241 ha, które zabudowane są między innymi: zabytkowym dworem barokowym z 2 połowy XVIII wieku - wpisanym do rejestru zabytków, budynkiem harcówką z początku XX wieku  oraz budynkami gospodarczymi z lat 70-tych.

Obszar około 1 ha stanowi zabytkowy park dworski wpisany do rejestru zabytków. Pozostałe grunty to grunty zabudowane i zurbanizowane oraz użytki rolne  - pastwisko o obszarze 0,1655 ha. Stary Tomyśl położony jest w odległości 2 km od Nowego Tomyśla, 60 km od Poznania, w odległości ok. 5 km od węzła autostradowego. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp z drogi gminnej. 

Cena wywoławcza wynosi 608 952 zł, przy czym 49,13% ceny ulega 50% obniżce z tytułu wpisania części oferowanej nieruchomości do rejestru zabytków
Przetarg odbędzie się 06.11.2017r , termin wnoszenia wadium upływa z dniem 30.10.2017r. Oprócz tego obiektu sprzedawana będzie również pozostała część parku wraz z pałacem oraz tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o łącznej powierzchni  13, 2864 ha.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.powiatnowotomyski.pl i www.bip.powiatnowotomyski.pl (zakładka „Zarząd Powiatu” a następnie „Zarząd Powiatu informuje”).