fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Zarząd Powiatu  Nowotomyskiego oferuje do sprzedaży działki na terenie Starego Tomyśla o łącznej powierzchni 13, 2864 ha. Na części działek o powierzchni 5,8103 ha zlokalizowany jest park dworski wpisany do rejestru zabytków, na terenie którego znajduje się klasycystyczny pałac z roku 1916 (pałac nie został wpisany do rejestru zabytków) oraz zabudowania gospodarcze z lat 70-tych. Dla pozostałych gruntów o powierzchni 7, 4761 ha obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczający je pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z publicznymi drogami dojazdowymi. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp z drogi powiatowej. 

Stary Tomyśl położony jest w odległości 2 km od Nowego Tomyśla, 60 km od Poznania, w odległości ok. 5 km od węzła autostradowego, w pobliżu dużego kompleksu leśnego. Duża powierzchnia, zwarty obszar gruntów, objęcie części nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz korzystna lokalizacja stwarzają olbrzymie możliwości inwestycyjne. Parkowa część nieruchomości wraz z budynkami z powodzeniem może być wykorzystywana na cele: hotelowe, konferencyjne, gastronomiczne, kulturalne, opiekuńczo-socjalne itp. Bezpośrednie połączenie ścieżką rowerową z Nowym Tomyślem i Wąsowem oraz bliskie sąsiedztwo dużego kompleksu leśnego stwarzają możliwości czynnego wypoczynku i rekreacji. Część nieruchomości przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe może być wykorzystana na cele deweloperskie, na uwagę zasługuje fakt, że projektowane drogi wewnątrz kompleksu to drogi gminne.

Cena wywoławcza wynosi 3 428 125 zł, przy czym 8,43% ceny ulega 50% obniżce z tytułu wpisania części oferowanej nieruchomości do rejestru zabytków. Przetarg odbędzie się 06.11.2017r , termin wnoszenia wadium upływa z dniem 30.10.2017r. Oprócz tego obiektu sprzedawana będzie również pozostała część parku wraz z zabytkowym dworem o łącznej powierzchni  2, 0241 ha. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.powiatnowotomyski.pl i www.bip.powiatnowotomyski.pl (zakładka „Zarząd Powiatu” a następnie „Zarząd Powiatu informuje”).